Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
29/05/2024 11:41 AM

Từ ngày 10/6/2024, Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác.

Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 27/5/2024, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 34/2024/QĐ-UBND quy định về phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

(1) Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể:

- Căn hộ một (01) phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷45 m2: Tính 01 người.

- Căn hộ hai (02) phòng ở:

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 m2 đến 70 m2: Tính 02 người.

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 100 m2: Tính 03 người.

- Căn hộ từ ba (03) phòng ở trở lên:

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 m2 đến 125 m2: Tính 04 người.

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên: Tính 05 người.

(2) Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể:

- Căn hộ một (01) phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷40 m2: Tính 01 người.

- Căn hộ hai (02) đến ba (03) phòng ở:

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 m2 đến 55 m2: Tính 02 người.

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55 m2 đến 70 m2: Tính 03 người.

+ Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 77 m2: Tính 04 người.

(3) Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng ở quy định trên thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

(4) Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ,...) mà việc áp dụng quy định tại (1) không phù hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

(Điều 4 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội)

Nguyên tắc xác định chỉ tiêu dân số nhà chung cư tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

Phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đảm bảo nguyên tắc:

- Kiểm soát dân số theo chỉ tiêu đã được xác định tại quy hoạch cấp trên được phê duyệt. Thống nhất trong toàn bộ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

- Phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Việc tính toán quy đổi đối với một số công trình lưu trú khác gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế nhằm tính toán chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật mà không làm thay đổi chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(Điều 3 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội)

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Lưu ý:

- Các trường hợp đã được xác định dân số, số lượng căn hộ tại các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dự án đầu tư được phê duyệt, chấp thuận trước ngày 10/6/2024 thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt.

- Các quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, dự án đầu tư được phê duyệt, điều chỉnh sau ngày 10/6/2024 thì thực hiện theo quy định tại quyết định này.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,174

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn