Nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy có nhiều thay đổi

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
23/05/2024 16:01 PM

Tôi muốn biết từ 05/2024 thì nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy có gì thay đổi không? Cụ thể sẽ bao gồm những nội dung gì? – Nguyệt Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 10/05/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2024. Theo đó, nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đã có những thay đổi cụ thể như sau:

Nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy có nhiều thay đổi

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP về nội dung kiểm tra phòng cháy và chữa cháy, cụ thể gồm những nội dung sau đây:

(i) Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công: Nội quy về phòng cháy và chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng.

(ii) Điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP; việc thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở theo ngành nghề đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

(iii) Hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại Điều 10 và Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi khoản (i) và khoản (ii). Đồng thời, bổ sung thêm quy định mới tại khoản (iii) nêu trên trong nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024.

Những thay đổi về nội dung kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy từ 05/2024  (Hình từ Internet)

Đối tượng kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy gồm những ai?

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 50/2024/NĐ-CP) đối tượng kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

- Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

- Khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm những nội dung gì?

Danh mục các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP. Cụ thể gồm 19 dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung so với quy định cũ.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định gì về việc kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy?

Theo điểm c khoản 8 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì sau khi cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại khoản 12 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ một năm một lần; đột xuất việc duy trì, bảo đảm các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, việc thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở, khi có dấu hiệu vi phạm hoặc lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị xử lý.

Châu Huệ Mẫn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 541

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn