Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/05/2024 16:00 PM

Cho tôi hỏi đơn vị mua sắm thuốc tập trung cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? - Thanh Trúc (Bình Dương)

 

Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Hình từ internet)

Vừa qua, Thông tư 07/2024/TT-BYT đã quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Trong đó, Bộ Y tế có quy định đơn vị mua sắm thuốc tập trung đối với việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Khi nào được áp dụng mua sắm tập trung

Căn cứ Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 thì mua sắm tập trung được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; có thể áp dụng hình thức này khi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung.

Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BYT thì đơn vị mua sắm thuốc tập trung cần phải lập kế hoạch lựa chọn nhà đấu thầu.

- Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Chương IV Thông tư 07/2024/TT-BYT. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện gói thầu tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm đối với các thuốc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật nhóm 1, nhóm 2 theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2024/TT-BYT;

+ Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

+ Thuốc cần mua với số lượng ít để bảo đảm đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Đấu thầu 2023.

- Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Chương IV Thông tư 07/2024/TT-BYT, thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện gói thầu tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm đối với các thuốc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương, trừ thuốc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BYT;

+ Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

+ Thuốc cần mua với số lượng ít để bảo đảm đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Đấu thầu.

- Việc mua sắm thuốc theo quy định tại khoản 5 Điều 53 của Luật Đấu thầu thực hiện như sau:

+ Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây viết tắt là đơn vị) có thỏa thuận về việc thống nhất để một đơn vị làm đầu mối thực hiện việc mua sắm thì đơn vị đó thực hiện việc tổng hợp nhu cầu của các đơn vị còn lại trong thỏa thuận và thực hiện việc mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc thỏa thuận phải thể hiện bằng văn bản và phải có các nội dung về trách nhiệm lập, gửi nhu cầu mua sắm và trách nhiệm thanh toán chi phí.

- Ngoài ra, trường hợp các đơn vị không có thỏa thuận và không thể tự tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không thành công thì gửi nhu cầu mua sắm thuốc về cơ quan quản lý:

+ Bộ Y tế đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế quản lý hoặc trong trường hợp có từ 02 tỉnh trở lên đề nghị;

+ Bộ Quốc phòng đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý;

+ Bộ Công an đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý;

+ Sở Y tế đối với các đơn vị trên địa bàn và không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của đơn vị, trong thời gian 10 ngày, cơ quan quản lý có trách nhiệm chỉ định đơn vị để thực hiện việc mua sắm. Trường hợp không chỉ định phải có văn bản trả lời đơn vị và nêu rõ lý do.

- Cơ sở y tế công lập có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu các thuốc không do Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư 07/2024/TT-BYT, thời gian thực hiện gói thầu tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng gói thầu, nhóm thuốc.

Như vậy, đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương phải có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định khi tham gia mua sắm tập trung.

Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 431

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn