Chi tiết thời gian tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
16/05/2024 11:45 AM

Xin cho tôi biết chi tiết thời gian tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024? - Minh Triết (Bình Thuận)

Chi tiết thời gian tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024

Chi tiết thời gian tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chi tiết thời gian tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024

Cụ thể, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

* Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

- Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

* Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

- Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.

- Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Theo Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Lăng) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ; tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

(Điều 1 Nghị định 61/2022/NĐ-CP)

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1) Văn phòng Ban Quản lý Lăng.

(2) Các đơn vị sự nghiệp công lập

- Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;

- Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(3) Các đơn vị chuyên trách phối thuộc

- Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng;

- Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

(4) Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại (1), (2) theo quy định của pháp luật.

(5) Văn phòng Ban Quản lý Lăng là tổ chức hành chính, tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, có con dấu riêng, cơ cấu tổ chức có 03 phòng.

(Điều 3 Nghị định 61/2022/NĐ-CP)

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, gồm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng; có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng không quá 02 người.

(Điều 4 Nghị định 61/2022/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 557

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn