05 tiêu chí về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp từ ngày 25/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/05/2024 10:22 AM

Xin hỏi các tiêu chí về chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp là những tiêu chí gì? - An Khang (Bình Dương)

05 tiêu chí về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp từ ngày 25/6/2024

05 tiêu chí về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp từ ngày 25/6/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/5/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

05 tiêu chí về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp từ ngày 25/6/2024

* Tiêu chí 1 về Trình độ đào tạo

Theo Điều 15 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí 1 về Trình độ đào tạo của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp như sau:

- Trình độ đào tạo của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

- Chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp được quy định như sau:

+  Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên;

+ Chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1; Chứng nhận bậc thợ 3/7 hoặc 2/6 trở lên;

+ Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc hạng cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2 đối với giáo viên dạy thực hành lái xe. Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian 03 năm trở lên kể từ ngày được cấp; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp. Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định;

+ Các chứng chỉ kỹ năng nghề đề dạy thực hành được quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH;

+ Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, danh hiệu khác theo quy định của pháp luật.

* Tiêu chí 2 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Tại Điều 16 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH thì trình độ nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp có một trong các văn bằng, chứng chỉ về trình độ nghiệp vụ sư phạm sau:

- Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp; Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 trở lên.

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

* Tiêu chí 3 về Năng lực sử dụng ngoại ngữ

Tại Điều 17 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí 3 về Năng lực sử dụng ngoại ngữ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp.

* Tiêu chí 4 về Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp.

(Theo Điều 18 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH)

* Tiêu chí 5 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao

Tại Điều 19 Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí 5 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp như sau:

- Tham gia thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn hằng năm theo quy định.

- Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ mới, chuyển đổi số, phương pháp giảng dạy trong năm học.

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2024.

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 300

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn