Chỉ đạo khẩn về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
16/05/2024 10:09 AM

Xin cho tôi hỏi Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh? - Minh Long (Phú Thọ)

Chỉ đạo khẩn về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh

Chỉ đạo khẩn về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh (Hình từ internet)

Ngày 15/5/2024, Bộ Y tế có Công văn 2567/BYT-KCB về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Chỉ đạo khẩn về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh

Cụ thể, thực hiện quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Bộ Y tế đề nghị:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân thực hiện việc kê khai đăng ký người hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và gửi về Bộ Y tế (Bộ phận một cửa, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh) để tổng hợp, công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý nhà nước về y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn theo đúng quy định tại khoản 15 Điều 2 Thông tư 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 28 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, nội dung đăng ký hành nghề khám chữa bệnh bao gồm:

- Họ và tên, số giấy phép hành nghề của người hành nghề;

- Chức danh, vị trí chuyên môn đối với trường hợp người hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc là người phụ trách bộ phận chuyên môn của bệnh viện;

- Địa điểm hành nghề, bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề;

- Thời gian hành nghề;

- Phạm vi hành nghề;

- Ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Việc kê khai danh sách đăng ký hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP và phải được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận và đóng dấu (nếu có).

Mẫu 01​

Trường hợp trong danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này có người hành nghề đang tham gia hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì phải kê khai thêm thông tin về việc hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đó.

Trình tự đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Theo Điều 29 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở của mình như sau:

(i) Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng thời điểm với thời điểm đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

(ii) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy phép hoạt động thì phải gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

(iii) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động thì phải gửi văn bản đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cụ thể như sau:

- Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở: báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở;

- Trường hợp bổ sung người hành nghề: gửi danh sách đăng ký hành nghề đã bổ sung theo Mẫu 01 về cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm bổ sung người hành nghề.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm công bố công khai danh sách người hành nghề trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại (i), (ii);

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề đối với trường hợp quy định tại (iii);

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,715

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn