Có được thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng từ 01/7/2024 không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/05/2024 11:41 AM

Xin cho tôi hỏi có được thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng không? Cơ quan nào có có thẩm quyền chấp thuận sự thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng? - Anh Khoa (TPHCM)

Có được thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng từ 01/7/2024 không?

Có được thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng từ 01/7/2024 không? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổ chức tín dụng là gì? 

Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

(Khoản 38 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, có hiệu lực từ 01/7/2024)

2. Có được thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng từ 01/7/2024 không?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bao gồm: 

 - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây:

+ Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

+ Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;

+ Nội dung, thời hạn hoạt động;

+ Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn. Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục xin chấp thuận đối với nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Trường hợp mua, bán, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, bên mua, nhận chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 29 và khoản 2 Điều 78 Luật Các tổ chức tín dụng 2024; thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân. Tổng số thành viên góp vốn không được vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tối đa của một thành viên, một thành viên và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. Việc góp vốn và tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của tổ chức trong nước và nước ngoài tại tổ chức tài chính vi mô thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

+ Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng giao dịch do sự kiện bất khả kháng;

+ Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Như vậy, tổ chức tín dụng được thay đổi thời hạn hoạt động nhưng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi.

3. Thủ tục sau khi được chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng từ 01/7/2024

Khi được chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện thủ tục sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng về thay đổi thời hạn hoạt động đã được chấp thuận. 

- Công bố nội dung thay đổi về thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trên 01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam.

(Khoản 2 và khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 332

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn