Đề xuất lương viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ như Kiểm lâm

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/04/2024 10:30 AM

Có phải Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề lương viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ như Kiểm lâm đúng không? – Quốc Tuấn (Tây Ninh)

Đề xuất lương viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ như Kiểm lâm

Đề xuất lương viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ như Kiểm lâm (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đề xuất lương viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ như Kiểm lâm

Đây là nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Nghị định

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất sửa đổi quy định về chế độ, chính sách đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như sau:

- Viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ lương, các chế độ khác như Kiểm lâm được quy định tại khoản 1 Điều 13 Dự thảo Nghị định và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

Cụ thể, viên chức này sẽ được hưởng chế độ lương, các chế độ ưu đãi đặc thù tương tự như Kiểm lâm, bao gồm phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp theo nghề, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Người lao động hợp đồng được chủ rừng bảo đảm chế độ lương và chế độ đặc thù khác theo hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật;

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong khi làm nhiệm vụ có hành động dũng cảm trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, trực tiếp tham gia chữa cháy rừng nếu bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bị hy sinh được hưởng chính sách liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Hiện hành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được hưởng các chế độ, chính sách như sau:

- Viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

- Người lao động hợp đồng được chủ rừng bảo đảm chế độ lương và các chế độ khác theo hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật.

(Khoản 2 Điều 16 Nghị định 01/2019/NĐ-CP)

Như vậy dự kiến, lương của viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng sẽ tăng do việc áp dụng chế độ lương như Kiểm lâm bởi vì hiện nay lương của Kiểm theo ngạch, bậc. Do đó, ngạch, bậc càng cao thì mức lương tương ứng sẽ tăng theo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Hiện hành)

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gồm có viên chức và lao động hợp đồng (số lượng viên chức và lao động hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật)

Trong đó, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao.

- Tổ chức thực hiện phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Kịp thời báo cáo với chủ rừng và cơ quan Kiểm lâm về tình hình bảo vệ rừng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ rừng và kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khi làm nhiệm vụ.

- Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng phục, phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ rừng giao.

(Điều 14 và khoản 2 Điều 15 Nghị định 01/2019/NĐ-CP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,049

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn