Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ gì?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
25/04/2024 08:14 AM

Xin cho tôi hỏi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ gì? - Hoàng Quyên (Bình Thuận)

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ gì

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ gì? (Hình từ internet)

Ngày 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ gì?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 14/2024/TT-BCA, Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; cụ thể như sau:

STT

TÊN CÔNG CỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

TRANG BỊ CHO 01 TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

1.

Dùi cui cao su

Chiếc

80% quân số

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

2.

Dùi cui kim loại

Chiếc

50% quân số

3.

Áo giáp chống đâm

Cái

30% quân số

4.

Găng tay bắt dao

Đôi

30% quân số

Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định trên, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm tại Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ quy định trong Thông tư 14/2024/TT-BCA khi được kiện toàn về tổ chức mà có sự thay đổi về tên gọi thì thực hiện theo tên gọi mới của đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành:

- Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã;

- Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

- Thông tư 08/2013/TT-BCA quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự;

- Thông tư 14/2014/TT-BCA sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã 2008Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

- Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã;

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật;

- Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học;

- Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định trên thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

(Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 953

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn