06 nội dung triển khai hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
10/04/2024 11:26 AM

Xin hỏi hiện nay đã có yêu cầu triển khai hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào hay chưa? - Nhất Long (Đà Nẵng)

06 nội dung triển khai hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào

06 nội dung triển khai hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 285/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào).

06 nội dung triển khai hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào

Theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2024 đã đặt ra nhiệm vụ và lộ trình triển khai hoạt động tương trợ tư pháp như sau:

(1) Xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ ủy thác tư pháp.

(2) Nâng cấp hệ cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp phục vụ công tác báo cáo, thống kê tình hình thực hiện.

(3) Tiếp nhận, xử lý và thực hiện các yêu cầu ủy thác của cơ quan có thẩm quyền Lào gửi đến Việt Nam.

(4) Tiếp nhận, xử lý và thực hiện các hồ sơ ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi cho Lào.

(5) Tiếp nhận, phối hợp xử lý và thực hiện các yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dân hai nước.

(6) Thông tin các cơ quan liên quan về phạm vi các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của hai nước cấp, xác nhận được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều 12 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cơ quan thực hiện:

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ từ (1) đến (5) khoản 3 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào .

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ tại (6) Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Các nội dung trao đổi thông tin khi tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Việt Nam và Lào

Theo đó, tại Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2024 đã đặt ra nhiệm vụ và lộ trình về trao đổi thông tin như sau:

- Trao đổi thông tin, tài liệu về tương trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.

- Trao đổi các quy định pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hộ tịch.

- Tổ chức các Đoàn công tác tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về việc nghiên cứu gia nhập các thiết chế quốc tế đa phương về tương trợ tư pháp; thực tiễn thực hiện tương trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm

Xem thêm Quyết định 285/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 268

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn