Bảng lương mới từ 01/7/2024: Tiền lương mới không thấp hơn mức hiện hưởng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/06/2024 15:15 PM

Khi cải cách tiền lương sẽ áp dụng bảng lương mới theo vị trí việc làm và tiền lương mới sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Bảng lương mới từ 01/7/2024, tiền lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

Từ ngày 01/7/2024 sẽ chính thức thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Theo đó, cơ cấu tiền lương mới của công chức, viên chức sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Đồng thời, còn bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Mục III Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 đã nêu: “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng…”.

Như vậy, về nguyên tắc khi thực hiện cải cách tiền lương, thì khi chuyển xếp lương, tiền lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Hiện hành, tiền lương công chức được tính theo công thức:

Tiền lương = Hệ số lương X Lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, còn mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1.800.000 đồng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2024).

>> Xem thêm: Bảng lương công chức mới nhất áp dụng từ 01/01/2024 – 30/6/2024

Sớm hướng dẫn bảng lương mới theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ có Công văn 1007/BNV-TL ngày 27/02/2024 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội liên quan đến việc xây dựng bảng lương mới.

Tại văn bản này, Bộ Nội vụ cho biết nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng từ 01/7/2024, để người lao động trong khối hành chính sự nghiệp nhà nước được biết và yên tâm công tác”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Trong đó, có nội dung kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024.

**Bộ Nội vụ có Công văn 1018/BNV-TL ngày 28/02/2024 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Thái Bình, Tây Ninh,Bình Dương, Vĩnh Long liên quan đến đến việc xây dựng.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024 và Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thì từ ngày 01/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có nội dung về thang, bậc lương, phụ cấp lương như ý kiến cử tri nêu) đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để khắc phục những bất cập về chế độ tiền lương hiện nay, nhằm cải thiện đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương mặt khác, theo chức năng được Chính phủ phân công, các cơ quan liên quan sẽ trình Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,302

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn