Thẩm quyền xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/03/2024 13:45 PM

Cho tôi hỏi ai có thẩm quyền xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang? – Hoàng Giang (Bình Dương)

Thẩm quyền xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Thẩm quyền xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang (Hình từ internet)

Về vấn này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Nghị định 28/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 20/4/2024.

Mốc thời gian để tính khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Theo Điều 5 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định mốc thời gian để tính khen thưởng như sau:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15/7/1950 đến ngày 20/7/1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21/7/1954 đến ngày 30/4/1975:

+ Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc;

+ Chống đế quốc Mỹ ở miền Nam;

+ Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1975.

- Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

+ Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979;

+ Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến ngày 31/12/1988;

+ Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988;

+ Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989;

+ Truy quét Ful-rô từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992.

Như vậy, có 3 mốc thời gian để tính khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang đó là: Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thời kỳ bảo vệ Tổ quốc.

Thẩm quyền xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Căn cứ Điều 4 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đề nghị khen thưởng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” qua Bộ Nội vụ.

Thông báo kết quả khen thưởng và tổ chức trao tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Thông báo kết quả khen thưởng và tổ chức trao tặng được quy định tại Điều 9 Nghị định 28/2024/NĐ-CP như sau:

- Bộ Nội vụ có trách nhiệm gửi quyết định khen thưởng cho cấp trình khen thưởng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, chỉ đạo việc tổ chức trao tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho các trường hợp được khen thưởng đảm bảo trang trọng theo quy định của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Nguyên tắc xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Tại Điều 6 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định nguyên tắc xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang như sau:

- Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên thì được tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Thanh niên xung phong được xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 01 lần.

- Thanh niên xung phong khi xét khen thưởng được cộng dồn thời gian tham gia công tác trong các mốc thời gian quy định tại Điều 5 Nghị định 28/2024/NĐ-CP để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Không tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với những trường hợp sau: bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù hoặc tham gia chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 582

Bài viết về

lĩnh vực Chính sách người có công

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn