Quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
22/02/2024 09:02 AM

Cho tôi hỏi quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng mới nhất được quy định như thế nào? - Hữu Duy (Hậu Giang)

Quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT (Hình từ Internet)

Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

E-HSDT là gì?

Theo điểm i khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì E-HSDT là hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Theo khoản 1 Điều 28 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì quy trình đánh giá E-HSDT khi đấu thầu qua mạng như sau:

- Quy trình 01 áp dụng cho tất cả các gói thầu, gồm: đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT; đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; đánh giá về kỹ thuật; đánh giá về tài chính;

- Quy trình 02 áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

+ Căn cứ vào biên bản mở thầu, Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu trong trường hợp này);

+ Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất; Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

+ Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

- Đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu được chọn một trong hai quy trình quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT để đánh giá E-HSDT. Quy trình 02 chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu.

Sau khi đánh giá E-HSDT, tổ trưởng tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia) trên Hệ thống. Tổ trưởng tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản báo cáo đánh giá E-HSDT scan đính kèm trên Hệ thống và bản báo cáo đánh giá E-HSDT bằng giấy có chữ ký của các thành viên trong tổ chuyên gia.

Trước đây, tại khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về quy trình đánh giá E-HSDT như sau:

- Quy trình 01 áp dụng cho tất cả các gói thầu:

+ Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT;

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm;

+ Đánh giá về kỹ thuật;

+ Đánh giá về tài chính.

- Quy trình 02 áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

+ Căn cứ vào biên bản mở thầu, Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu trong trường hợp này);

+ Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

+ Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

- Đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu được chọn một trong hai quy trình quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT để đánh giá E-HSDT. Quy trình 02 chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Xem thêm Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024. Đối với các nội dung về quy định chung; cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và nội dung các mẫu hồ sơ đấu thầu, Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Kể từ ngày từ ngày 01/01/2024, Thông tư 08/2022/TT- BKHĐTThông tư 10/2015/TT-BKHĐT hết hiệu lực thi hành.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,938

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn