Tháng 5/2024, sẽ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/01/2024 10:41 AM

Tôi muốn biết có phải trong 5/2024 sẽ có Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đúng không? – Minh Hoàng (Hậu Giang)

Tháng 5/2024, sẽ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tháng 5/2024, sẽ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trong đó có những chỉ đạo quan trọng liên quan đến cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tháng 5/2024, sẽ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cụ thể Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5/2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để kịp thời có thể áp dụng cùng với thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 theo Nghị quyết 104/2023/QH15.

Đồng thời, phải hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Ngoài ra còn phải xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Như vậy nếu Nghị định mới được ban hành trong tháng 5/2024 thì sẽ thay thế cho Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Hiện hành, chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang thực hiện theo các quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Tại đây đã quy định 07 bảng lương áp dụng cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

- Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

- Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

- Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Tuy nhiên kể từ ngày 01/07/2024, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ chỉ còn 05 bảng lương, gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,357

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn