Người mắc bệnh trầm cảm sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
09/12/2023 15:19 PM

Cho tôi hỏi những người mắc bệnh trầm cảm thì có phải đi nghĩa vụ quân sự theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng hay không? – Minh Phát (Hậu Giang)

Người mắc bệnh trầm cảm sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

Người mắc bệnh trầm cảm sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Người mắc bệnh trầm cảm sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (áp dụng từ 01/01/2024)

Từ ngày 01/01/2024, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2025 sẽ áp dụng theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Trong đó tiêu chuẩn chung được quy định như sau:

Công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP và không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP thì đáp ứng đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự.

Sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 được xác định thông qua tất cả các tiêu chí theo quy định, cụ thể:

- Sức khỏe loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt);

- Sức khỏe loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (Chỉ tình trạng sức khỏe tốt);

- Sức khỏe loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (Chỉ tình trạng sức khỏe khá);

Về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe sẽ được phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I và theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Trong đó, bảng các bệnh về Tâm thần (STT5 mục II Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 105/2023/TT-BQP) đã bổ sung thêm các bệnh liên quan đến trầm cảm so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Khi đó những người mắc bệnh trầm cảm, tùy theo mức độ thì sẽ được đánh giá như sau:

(1) Rối loạn trầm cảm

- Mức độ nhẹ: Điểm 4 (thuộc sức khỏe loại 4)

- Mức độ vừa: Điểm 5 (thuộc sức khỏe loại 5)

- Mức độ nặng: Điểm 6 (thuộc sức khỏe loại 6)

(2) Rối loạn phân liệt cảm xúc: Trầm cảm sẽ đánh giá là điểm 6 (thuộc sức khỏe loại 6)

(3) Rối loạn cảm xúc lưỡng cực: Giai đoạn trầm cảm sẽ đánh giá là điểm 6 thuộc sức khỏe loại 6)

Như vậy với người đang bị mắc các loại bệnh trầm cảm nêu trên, nếu được phân loại từ điểm 4, 5, 6 thì chưa đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quy định về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024

Cụ thể tại Điều 7 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 như sau:

(1) Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc Bệnh viện đa khoa cấp huyện; giám sát của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

(2) Nội dung sơ tuyển sức khỏe

- Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình;

- Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP; những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

(3) Quy trình sơ tuyển sức khỏe

- Căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý;

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo quy định tại (2);

- Hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP;

- Lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã;

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mẫu 2a; Mẫu 2k Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Xem thêm Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 thay thế Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,782

Bài viết về

Nghĩa vụ quân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn