Cán bộ, công chức nào tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
02/11/2023 07:02 AM

Xin hỏi những cán bộ, công chức, viên chức nào tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm? Kinh phí chi thu nhập tăng thêm lấy từ đâu?

Cán bộ, công chức nào tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm?

Cán bộ, công chức nào tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm? (Hình từ internet)

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nhóm cán bộ, công chức, viên chức được chi thu nhập tăng thêm

Theo đó, nhóm cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

2. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do Thành phố quản lý được quy định tại khoản 5 và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố được quy định tại khoản 6.

5. Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn Thành phố đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật được nêu sau đây:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

- Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố.

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố.

- Liên minh Hợp tác xã Thành phố.

- Hội Nhà báo Thành phố.

- Hội Chữ thập đỏ Thành phố và Hội Chữ thập đỏ cấp huyện.

6. Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố được nêu sau đây:

- Sở Ngoại vụ Thành phố.

- Cục Thống kê Thành phố và Chi cục Thống kê cấp huyện.

- Cục Quản lý thị trường Thành phố.

- Tòa án nhân dân Thành phố và Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Cục Thi hành án dân sự Thành phố và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cục Thuế Thành phố và các Chi cục Thuế trực thuộc.

- Cục Hải quan Thành phố và các Chi cục Hải quan trực thuộc.

- Kho bạc Nhà nước Thành phố và Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Như vậy, nhóm cán bộ, công chức, viên chức vừa nêu được chi thu nhập tăng thêm theo quy định.

Mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM

Xem chi tiết tại đây

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của Thành phố, cụ thể như sau:

- Đối với 05 tháng cuối năm 2023: Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023.

- Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 98/2023/QH15:

Khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, sau khi Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Quy định về chi thu nhập tăng thêm tại Nghị quyết 98

HĐND Thành phố có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố, theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,955

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn