Mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (Đề xuất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
28/10/2023 12:26 PM

Xin cho tôi hỏi sắp tới sẽ thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vậy tham gia lực lượng này được hưởng mức hỗ trợ như thế nào? - Hoàng Ân (Đồng Nai)

Mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mới nhất

1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là gì?

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trình lên Quốc hội và sắp được thông qua.

Theo đó, Dự thảo Luật quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của người dân để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật này.

2. Mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (Đề xuất)

Theo Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định mức hỗ trợ 

- Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

- Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bồi dưỡng, hỗ trợ khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức bồi dưỡng, hỗ trợ được quy định như sau: 

+ Khi được cử đi tập trung bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân;

+ Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Khi làm nhiệm vụ thường trực tại những nơi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo hoặc tại những đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+  Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được cơ quan ra quyết định huy động, điều động hoặc cử đi thực hiện nhiệm vụ bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về, được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian làm nhiệm vụ bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. 

3. Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 

Tại mục 2 Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như sau:

- Hỗ trợ nắm tình hình an ninh, trật tự

- Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Hỗ trợ vận động, giáo dục ngƣời đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cƣ trú tại cơ sở

- Hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,190

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn