Hợp đồng đại lý xổ số gồm những nội dung nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/09/2023 15:46 PM

Xin hỏi nội dung hợp đồng đại lý xổ số gồm những gì? Mức chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số là bao nhiêu? – Hữu Nhân (Vĩnh Long)

Hợp đồng đại lý xổ số gồm những nội dung nào?

Nội dung Hợp đồng đại lý xổ số (Hình từ internet)

Hợp đồng đại lý xổ số gồm những nội dung nào?

Theo Thông tư 75/2013/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này khi được lựa chọn làm đại lý xổ số phải ký hợp đồng đại lý xổ số với công ty xổ số kiến thiết.

Hợp đồng đại lý xổ số do công ty xổ số kiến thiết xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

- Loại vé xổ số nhận bán;

- Phương thức phân phối vé xổ số được phép;

- Phương thức, thủ tục giao nhận vé và trả vé xổ số bán không hết;

- Số lượng vé xổ số nhận bán. Trường hợp số lượng vé xổ số nhận bán được điều chỉnh trong từng thời kỳ thì nội dung số lượng vé xổ số nhận bán được quy định tại phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng là nội dung không thể tách rời của hợp đồng đại lý xổ số;

- Tỷ lệ hoa hồng đại lý; tỷ lệ phí thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);

- Phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ;

- Hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

- Xử lý vi phạm và các cam kết về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

- Các nội dung khác phục vụ yêu cầu quản lý của công ty xổ số kiến thiết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Rà soát lại hợp đồng với tất cả đại lý xổ số (sửa đổi hợp đồng nếu cần)

Bộ Tài chính ban hành Công văn 8721/BTC-TCNH năm 2023 về chấp hành chế độ của nhà nước trong hoạt động xổ số.

Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan đến đại lý xổ số như sau:

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra hoạt động của các đại lý, chấn chỉnh, xử lý các đại lý phân phối vé xổ số sai phương thức, sai địa bàn; tuân thủ quy định về việc nhận vé xổ số bán không hết; có chế tài xử lý đối với đại lý phân phối vé trên internet.

- Rà soát lại hợp đồng với tất cả đại lý xổ số (sửa đổi hợp đồng nếu cần), quy định rõ trách nhiệm đến cùng của đại lý xổ số đối với vé xổ số nhận bán (kể cả trường hợp giao cho Đại lý cấp 1, cấp 2,..., người bán dạo), thực hiện phân phối vé xổ số đúng phương thức, đúng địa bàn, thực hiện đúng quy định về giá vé, trả lại vé, có chế tài và thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện ký hợp đồng với đại lý theo đúng quy định tại Điều 17 Thông tư 75/2013/TT-BTC; thực hiện chi trả hoa hồng đại lý theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 138/2017/TT-BTC.

Nghiêm cấm việc chi trả hoa hồng đại lý cao hơn tỷ lệ quy định tối đa là 15% doanh thu bán vé có thuế của Công ty XSKT.

Yêu cầu đại lý tuân thủ đầy đủ các cam kết với Công ty XSKT khi trở thành đại lý xổ số (phương thức, địa bàn phân phối, chi trả hoa hồng đại lý cho đại lý cấp 2, cấp 3, người bán dạo).

- Tuân thủ quy định của pháp luật về mức bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số, về kỳ hạn trả nợ. Đối với những đại lý chưa đảm bảo mức thanh toán, Công ty XSKT phải có biện pháp để bổ sung tăng tài sản thế chấp, trường hợp không thể đảm bảo mức thanh toán thì phải điều chỉnh lại hợp đồng đại lý hoặc tiến hành thanh lý hợp đồng đã ký kết với đại lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các đại lý có khoản nợ đọng kéo dài, vượt quá thời hạn quy định trong hợp đồng đã ký kết, Công ty XSKT phải có biện pháp xử lý giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,553

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn