Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 220 vị trí Thư ký viên (Đợt 1 năm 2023)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
05/04/2023 07:29 AM

Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao đã có thông báo tuyển dụng Thư ký tòa án hay chưa? Nếu có thì tuyển bao nhiêu vị trí? - Yến Ngọc (TPHCM)

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 220 vị trí Thư ký viên (Đợt 1 năm 2023)

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 220 vị trí Thư ký viên (Đợt 1 năm 2023) (Hình từ Internet)

Ngày 31/3/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông báo 09/TB-TANDTC về việc tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân đợt 1 năm 2023.

Theo đó, một số nội dung tuyển dụng tại Thông báo 09/TB-TANDTC như sau:

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng Thư ký viên

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 220 vị trí công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Tòa án nhân dân các cấp.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng Thư ký viên

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung khi tuyển dụng Thư ký viên

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng và Tòa án nhân dân tối cao (hay hệ thống TA) về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển Thư ký viên 

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại khá trở lên;

+ Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tòa án cấp đối với Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tòa án, hoặc Lớp nghiệp vụ Thư ký viên, hoặc Lớp nghiệp vụ xét xử; hoặc có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tư pháp cấp đối với Lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (chương trình đào tạo 3 chung).

- Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ Bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

2.3. Những người không được đăng ký dự tuyển công chức Thư ký viên

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức Thư ký viên:

- Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại 2.1 và 2.2 mục này; 

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

3. Hình thức và nội dung tổ chức tuyển dụng Thư ký viên

*  Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua thi tuyển.

* Nội dung:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng sau: 

** Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ tiếng Anh (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật hoặc tương đương trở lên do được học tập ở nước ngoài bằng tiếng Anh, hoặc được học ở Việt Nam bằng tiếng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

** Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức, thời gian thi: Thi viết 180 phút.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

- Thang điểm: 100 điểm.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển Thư ký viên

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi Hồ sơ), mặt ngoài ghi rõ "Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1, năm 2023", ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ, gồm:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục 01);

Phiếu đăng ký dự tuyển

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú, hoặc cơ quan Nhà nước nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Phụ lục 02);

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật

- Phiếu sơ tuyển (Phụ lục 03);

Phiếu sơ tuyển

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Thí sinh hoàn thiện mục này khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học;

- Ba (03) phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tối cao chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tuyển dụng.

* Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ và sơ tuyển:

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Phòng 219 Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, số 43 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0904.194.195; 0976.300.650; 0985.298.183.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 31/3/2023 đến hết ngày 29/4/2023 (trong giờ hành chính).

- Thí sinh thực hiện việc sơ tuyển theo địa điểm và thời gian nêu trên.

5. Thời gian thi và lệ phí dự thi tuyển Thư ký viên

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Dự kiến Tháng 4,5/2023, tại Học viện Tòa án, đường 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội; thời gian thi cụ thể sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn.

- Lệ phí dự thi: Thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tối cao sẽ thông báo các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn và không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện.

Xem thêm Thông báo 09/TB-TANDTC ban hành ngày 31/3/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,807

Bài viết về

Thi tuyển công chức viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn