Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
08/02/2023 18:04 PM

Theo quy định mới nhất, điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh gồm những gì? - Quốc Nam (Thanh Hóa)

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 (Hình từ Internet)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 ngày 09/01/2023. Theo đó, thay đổi điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh như sau:

1. Trường hợp được cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện nay theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 được quy định là chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

So với quy định hiện hành, khoản 1 Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định cấp mới giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

- Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

- Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề;

- Người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Chính phủ;

- Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

2. Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(1) Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng bao gồm:

- Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

(Hiện nay, một trong những điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam là có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và cũng là điều kiện để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.)

- Có đủ sức khỏe để hành nghề; 

(Hiện hành yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.)

- Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

(2) Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm:

- Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

- Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề;

Hiện nay áp dụng Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Mẫu đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định nêu trên đối với từng chức danh chuyên môn tương ứng.

4. Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề được quy định như sau:

- Người đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp mới giấy phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp mới giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp mới là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Trừ điều kiện về đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài tại mục 2 có hiệu lực từ ngày 01/01/2032.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,914

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn