Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước các loại dịch vụ bưu chính khác

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
02/11/2022 09:01 AM

Dịch vụ bưu chính KT1 là gì? Hiện nay, pháp luật quy định thế nào về việc sử dụng loại dịch vụ bưu chính này? - Thủy Trúc (Tiền Giang)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01/01/2023 việc sử dụng, cung cấp mạng bưu chính KT1 được quy định như sau:

1. Mạng bưu chính KT1 là gì?

Theo Điều 2 Thông tư 15/2022/TT-BTTTT, có thể hiểu mạng bưu chính KT1 là Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2017/TT-BTTTT hiện hành, dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 (gồm: Thư, gói, kiện tài liệu) trên Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh.

Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước các loại dịch vụ bưu chính khác

Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước các loại dịch vụ bưu chính khác (Hình từ Internet)

2. Phân loại dịch vụ bưu chính KT1

Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BTTTT quy định dịch vụ bưu chính KT1 được xác định như sau:

(1) Dịch vụ bưu chính KT1 theo phạm vi cung cấp dịch vụ gồm: dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh và dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh.

(2) Dịch vụ bưu chính KT1 theo đặc tính dịch vụ gồm:

- Dịch vụ KTT: là dịch vụ bưu chính KT1 không có yêu cầu về độ mật và | độ khẩn.

- Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C): là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu về độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật và yêu cầu cao về bảo đảm an toàn, an ninh.

- Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):

+ Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu về tốc độ xử | lý nhanh;

+ Dịch vụ KT1 Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu phát đến địa | chỉ nhận theo thời gian thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):

+ Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;

+ Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hẹn giờ: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu phát đến địa chỉ nhận theo thời gian thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.

(Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ) được áp dụng từ ngày 01/01/2023, khi Thông tư 15/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành.)

3. Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước các loại dịch vụ bưu chính khác

Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BTTTT quy định việc đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thực hiện theo Điều 6 Quyết định 37/2021/QĐ-TTg và các yêu cầu sau:

- Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp khai thác được đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ. 

- Mạng bưu chính công cộng khi cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tại cấp tỉnh: phải thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1. 

+ Tại cấp huyện, cấp xã: phải bố trí khu vực để khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1.

Trường hợp cấp xã không bố trí được khu vực để khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1 thì Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động bố trí địa điểm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ và bảo đảm an toàn, an ninh. (Bổ sung so với quy định hiện hành)

+ Chỉ định người lao động chịu trách nhiệm về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

+ Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước tất cả các loại dịch vụ bưu chính khác. (Quy định mới bổ sung)

- Cơ sở khai thác dịch vụ bưu chính KT1 phải có thiết bị để giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ.

(Hiện hành quy định cơ sở khai thác dịch vụ bưu chính KT1 phải có nội quy và kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực này.)

- Túi chứa bưu gửi KT1 màu đỏ, được làm bằng chất liệu dai bền, chống cháy, chống thấm nước. 

(Hiện hành không quy định túi chứa bưu gửi KT1 phải là màu đỏ.)

Thùng chứa bưu gửi KT1 làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ. 

Túi, thùng chứa bưu gửi KT1 được niêm phong hoặc có khóa bảo vệ; được quản lý và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. 

- Bưu gửi KT1 Tuyệt mật được tổ chức đi phát bằng phương tiện ô tô ngay sau khi chấp nhận và khai thác. (Quy định mới bổ sung)

- Phương tiện vận chuyển chuyên dùng là phương tiện để vận chuyển và phát bưu gửi KT1; có thùng làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ, có khóa bảo vệ và được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình vận chuyển.

- Trường hợp cần thiết khi vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động bố trí người bảo vệ hoặc phối hợp với cơ quan công an để được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ.

- Trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc người áp tải phải kịp thời báo cáo lãnh đạo phụ trách trực tiếp trước khi phối hợp với cơ quan chức năng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư 16/2017/TT-BTTTT.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,001

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn