Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/07/2022 13:33 PM

Điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng của viên chức phát thanh viên là nội dung được quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi một số điều của Thông tư 46/2017/TT-BTTTT.

Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên

Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên

Cụ thể, tại Thông tư 07/2022/TT-BTTTT đã bổ sung yêu cầu đối với viên chức khi dự thi hoặc xét thăng hạng phát thanh viên như sau:

(1) Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên hạng I: 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm (đủ 72 tháng).

 Trường hợp có thời gian tương đương thì phải ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng II hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia đọc ít nhất 02 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ hoặc tương đương trở lên;

Hoặc chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

(2) Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên hạng II:

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc). 

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia đọc ít nhất 01 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên;

Hoặc tham gia ít nhất 01 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

(3) Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức phát thanh viên hạng III:

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV hoặc tương đương tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng) (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng trở lên, 03 năm (đủ 36 tháng) (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

(Tại Thông tư 46/2017/TT-BTTTT có quy định về điều kiện thăng hạng của viên chức phát thanh viên hạng I, II và III nhưng điều kiện này đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BTTTT)

Xem thêm tại Thông tư 07/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,233

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn