Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/07/2022 15:52 PM

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm.

Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm (Hình từ internet)

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm được quy định như sau:

1. Mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sau đây:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm:

+ Xây dựng, thiết kế sản phẩm bảo hiểm, đánh giá rủi ro, thẩm định, giao kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

+ Quản trị doanh nghiệp và phương thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm;

- Hiện đại hóa công tác thống kê, báo cáo;

- Cắt giảm thủ tục hành chính;

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, phân tích, dự báo về thị trường bảo hiểm và phòng, chống gian lận bảo hiểm.

2. Yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với quy mô hoạt động và đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, lưu trữ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu an ninh mạng, an toàn thông tin mạng;

- Có hệ thống công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho việc điều hành, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp và công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý;

- Có giải pháp về công nghệ thông tin để dự phòng thảm họa và bảo đảm không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh.

(Điều 12, 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,188

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn