Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
12/04/2021 15:41 PM

Ngày 01/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 757/QĐ-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo Điều lệ, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng thương mại trong nước và Kho bạc Nhà nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc người được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao phụ trách bộ máy điều hành.

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Ảnh minh họa)

Các công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng theo quy định tại Quyết định 37/2020/QĐ-TTg.

Quyết định 757/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,405

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn