Chủ tịch phường tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng chuyển thành công chức từ 1/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/03/2021 09:52 AM

Theo Nghị định 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP34/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng chuyển thành công chức.

Chủ tịch phường tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng chuyển thành công chức từ 1/7/2021

Chủ tịch phường tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng chuyển thành công chức từ 1/7/2021 (Ảnh minh họa)

**Tại TP.HCM, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Phòng Nội vụ rà soát hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường để báo cáo Chủ tịch quận, Chủ tịch UBND thành phố thuộc TP.HCM. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc TP.HCM ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận, thành phố thuộc TP.HCM.

**Tại Hà Nội, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Phòng Nội vụ quận, thị xã rà soát hồ sơ công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường để báo cáo Chủ tịch UBND quận, thị xã. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND quận, thị xã ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý.

**Tại Đà Nẵng, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Phòng Nội vụ rà soát hồ sơ công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường để báo cáo Chủ tịch quận. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Chủ tịch quận ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận.

Nghị định 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP34/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/3/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,686

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn