08 biểu mẫu sử dụng trong bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/01/2021 11:40 AM

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTP quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (có hiệu lực từ ngày 14/02/2021).

Theo đó, ban hành kèm theo 08 biểu mẫu sử dụng trong bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp:

- Mẫu số 1: Mẫu thẻ giám định viên tư pháp;

Mẫu thẻ giám định viên tư pháp

Ảnh chụp Mẫu thẻ giám định viên tư pháp

- Mẫu số 2: Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ đối với trường hợp giám định viên tư pháp được bổ nhiệm từ ngày 01/01/2021);

- Mẫu số 3: Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm từ ngày 01/01/2021);

- Mẫu số 4: Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021);

- Mẫu số 5: Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021);

- Mẫu số 6: Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;

- Mẫu số 7: Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ);

- Mẫu số 8: Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,907

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn