Đề xuất điều kiện, nội dung thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
09/10/2020 15:12 PM

Bộ Tài chính có dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trong đó đề xuất về điều kiện, nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Đề xuất điều kiện, nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mới (Ảnh minh hoạ).

(1) Điu kin d thi

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên và có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình cả khóa học;

- Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

- Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

Hiện hành, Thông tư 117/2012/TT-BTC quy định về điều kiện dự thi như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 4 về các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế quy định tại Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

- Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi theo quy định tại Điều 12 Thông tư 117/2012/TT-BTC.

(2) Ni dung và hình thc thi

- Ni dung thi chng ch hành ngh dch v làm th tc v thuế gm:

+ Môn pháp luật về thuế, cụ thể:

Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

+ Môn kế toán doanh nghiệp, cụ thể:

Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán, chun mc báo cáo tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp được áp dng ti Vit Nam (hiện hành quy định môn thi kế toán gồm Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán Việt Nam).

- Hình thc thi:

+ Bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi trắc nghiệm; thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút (hiện hành quy định thi bằng hình thức viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp với thời gian thi là từ 30 phút đến 180 phút).

+ Ngôn ngữ sử dụng trong các kỳ thi là tiếng Việt.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảoThông tư Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,705

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn