Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chế độ tiền lương trong hợp tác xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/09/2020 08:41 AM

Theo Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, sẽ nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chế độ tiền lương trong hợp tác xã.

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chế độ tiền lương trong hợp tác xã

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chế độ tiền lương trong hợp tác xã (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chế độ tiền lương trong hợp tác xã.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện, khuyến khích các hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện tham gia thực hiện một số nội dung thuộc chương trình.

- Xây dựng chương trình đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai của các hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tập trung đất đai thông qua cơ chế hoạt động của hợp tác xã phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng thí điểm và nhân rộng cơ chế, chính sách để khuyến khích kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia vào hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,479

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn