Đề xuất NLĐ làm việc thêm 03 giờ/tuần và không hưởng thêm lương

03/10/2019 09:46 AM

Có lẽ đây là nội dung làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nhất tại Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi (ngày 11/8/2019).

Toàn văn file excel thang, bảng lương năm 2020

nghỉ trưa

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hiện nay, tại Khoản 1 Điều 108 Bộ luật lao động 2012 quy định “Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc”. Nghĩa là, nếu người lao động làm việc 08 giờ liên tục thì thời gian thực làm chỉ là 07 giờ 30 phút vì 30 phút nghỉ giữa giờ tính vào thời giờ làm việc.

Tuy nhiên, tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) lần này lại quy định “Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc bình thường quy định tại Điều 107 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục; trường hợp làm việc ban đêm được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục và không tính vào giờ làm việc”. Với quy định này thì người lao động làm việc liên tục 08 giờ/ngày phải làm đúng thực tế là 08 giờ, số giờ làm thực tế cao hơn hiện nay 30 phút/ngày (tương đương 2,5 đến 3,0 giờ/tuần) mà không được hưởng thêm tiền lương.

Nếu nội dung này được Quốc hội thông qua thì hoàn toàn ảnh hưởng theo hướng bất lợi cho người lao động. Bởi vậy, mọi người nên có ý kiến góp ý để các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn đời sống của người lao động.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,113

Bài viết về

Bộ luật Lao động 2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn