Sẽ sửa đổi Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

29/07/2019 14:25 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 936/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, sẽ có 13 Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn;

- Nghị định quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thuế đối hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong quản lý thuế;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tem điện tử;

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế).

Quyết định 936/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,108

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn