Ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên

20/05/2019 09:07 AM

Đây là nội dung mới tại Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.

Thay vì ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên như hiện hành.

Yêu cầu trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng. Còn đối với trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ.

Hiện hành, yêu cầu giảng viên đại học đạt trình độ chuẩn thạc sĩ trở lên.

Ngoài ra, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ đáp ứng quy định của Luật này, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Chức danh giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm chức danh giảng viên theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng của cơ sở giáo dục đại học.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,567

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn