Sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm 2020

07/07/2017 09:52 AM

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đối với hệ mầm non, từ năm 2020 sẽ được miễn học phí cho 01 năm học.

Ngoài ra từ nay đến năm 2030, cố gắng đạt được các chỉ tiêu nổi bật sau:

- Tỷ lệ học sinh lớp 2, lớp 3 đạt được mức độ thông thạo tối thiểu về đọc hiểu và toán học đạt 99.9%

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99.9%

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 93%

- Tỷ lệ thanh niên và người trưởng thành (từ đủ 16 tuổi trở lên) có kĩ năng xử lý và sử dụng công nghệ thông tin thông thường đạt 90%

- Tỷ lệ trường học có giảng dạy, cung cấp kiến thức về HIV và giáo dục giới tính cho học sinh đạt 100%

- Tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 99.6%

- Tỷ lệ học sinh bị bắt nạt, nhục hình, bạo lực học đường, quấy rối, lạm dụng tình dục, phân biệt đối xử chỉ còn 0.01%

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo vi phạm bạo lực học đường chỉ còn 0.003%

Trung học cơ sở

Quyết định 2161 cũng nêu các biện pháp cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra như nâng cao chất lượng giáo viên; huy động sự tham gia của tất cả học sinh, sinh viên, gia đình, xã hội vào quá trình quản trị trường học hay như thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, trẻ em, học sinh đang công tác, học tập tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt…

Quyết định 2161 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2017.

Hân Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,878

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn