Yêu cầu mới với dự thảo Nghị định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
11/05/2024 15:42 PM

Cho tôi hỏi đã có kết luận mới gì về dự thảo Nghị định quy định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng dẫn Luật Đất đai 2024? - Tiến Thành (Tiền Giang)

Yêu cầu mới với dự thảo Nghị định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Yêu cầu mới với dự thảo Nghị định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng dẫn Luật Đất đai 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất.

Yêu cầu mới với dự thảo Nghị định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung dự thảo 02 Nghị định, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, để ban hành Nghị định của Chính phủ kịp thời, chất lượng và khả thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

- Đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tích cực, chủ động trong triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024 theo trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết dựa trên khoa học, thực tiễn của các cơ quan Quốc hội, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, ý kiến của các hội, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học đối dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

- Luật Đất đai 2024 có nhiều chủ trương, chính sách mới, đột phá về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giá đất; đây là hai Nghị định quan trọng, nhạy cảm, đột phá nhằm bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi trong quá trình phát triển. 

Các dự thảo Nghị định xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc bám sát, thể chế hóa đầy đủ các nội dung Luật Đất đai 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết; không quy định lại các nội dung đã được quy định trong Luật. Để hoàn thành Nghị định đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi trình Chính phủ phải khẳng định và chịu trách nhiệm về việc làm rõ phạm vi, đối tượng nội dung của Nghị định thể hiện đầy đủ, không bỏ sót, không chồng chéo nội dung Chính phủ được giao tại Luật Đất đai 2024.

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, đảm bảo tính thống nhất về nội dung giữa các Nghị định và giữa Nghị định với Luật Đất đai 2024, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo không bỏ sót các quy định được Luật giao.

- Đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thẩm định giá, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn, thể chế hóa phương pháp định giá đất bám sát nội dung Luật Đất đai 2024 giao Chính phủ quy định, đảm bảo phương pháp luận, tính khả thi khi Nghị định được ban hành, có tính đến việc sử dụng phương pháp định giá đất hàng loạt, xây dựng vùng giá trị khi có đủ điều kiện.

- Đối với dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó phân nhóm đối tượng để chính sách ban hành thực hiện được, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo sự nhất quán, công bằng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo Nghị định nêu trên, trong đó nêu rõ: (i) các nội dung thống nhất; (ii) các nội dung chưa thống nhất, đề nghị chỉnh sửa, lý do; (iii) các nội dung đề nghị bổ sung. Báo cáo gửi trước ngày 11/5/2024.

- Văn phòng Chính phủ hàng tuần tổ chức họp do Phó Thủ tướng chủ trì nghe các Bộ báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024; kịp thời tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng các đề xuất của địa phương, tổ chức tham gia đối với các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024.

Xem thêm Thông báo 208/TB-VPCP ban hành ngày 10/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,871

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn