Cập nhật: 03 biểu mẫu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
14/12/2022 07:52 AM

Được biết có nhiều biểu mẫu về đất đã được sửa đổi. Vậy cho tôi hỏi những biểu mẫu nào được sửa đổi và sửa thế nào? - Thái Bình (TP.HCM)

Cập nhật: 03 biểu mẫu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất

Cập nhật: 03 biểu mẫu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành Thông tư 11/2022/TT-BTNMT về sửa đổi một số Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Sửa Mẫu số 01 về đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Cụ thể, tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT quy định về việc sửa Mẫu số 01 về mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được sửa đổi tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT:

Mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

* Lưu ý khi điền mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được sửa đổi:

- (Chú thích 1): Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- (Chú thích 2): Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- (Chú thích 3): Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân …); 

Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

- (Chú thích 4): Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

2. Sửa Mẫu số 04 về hợp đồng cho thuê đất 

Mẫu số 04 hợp đồng cho thuê đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được sửa đổi tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT với mẫu hợp đồng cho thuê đất như sau:

Mẫu hợp đồng cho thuê đất

* Lưu ý khi điền hợp đồng cho thuê đất được sửa đổi:

- (Chú thích 5 - phần căn cứ của hợp đồng): Ghi thêm văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư ….

- (Chú thích 6): Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng nhận đầu tư.

- (Chú thích 7 - quyền và nghĩa vụ khác của các bên): Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

- (Chú thích 8 - cam kết khác): Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

3. Sửa Mẫu số 07 về Thông báo thu hồi đất

Theo đó, Mẫu số 07 về Thông báo thu hồi đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi như sau;

Mẫu Thông báo thu hồi đất

Lưu ý khi điền Thông báo thu hồi đất:

- (Chú thích 9): Ghi rõ điểm, khoản nào của Điều 61/62 của Luật Đất đai;

- (Chú thích 10): Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...

- (Chú thích 11): Một loại hoặc nhiều loại đất

- (Chú thích 12): Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn.

- (Chú thích 13): Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ …

* Lưu ý về điều kiện chuyển tiếp: Các yêu cầu điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ đã được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ trước ngày 10/12/2022 thì xử lý theo quy định của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT tại thời điểm tiếp nhận.

Xem thêm Thông tư 11/2022/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,015

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn