Khung giá đất là gì? Thủ tục xây dựng khung giá đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
01/12/2022 14:00 PM

Khung giá đất là gì? Thủ tục xây dựng khung giá đất được quy định thế nào? - Ngọc Diệp (Long An)

Khung giá đất là gì? Thủ tục xây dựng khung giá đất 

Khung giá đất là gì? Thủ tục xây dựng khung giá đất 

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khung giá đất là gì?

Khung giá đất có thể được hiểu là các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể và là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương áp dụng.

2. Nội dung khung giá đất

Nội dung khung giá đất theo Điều 7 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP) như sau:

- Quy định mức giá tối thiểu, tối đa đối với các loại đất sau đây:

+ Nhóm đất nông nghiệp:

++ Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

++ Khung giá đất trồng cây lâu năm;

++ Khung giá đất rừng sản xuất;

++ Khung giá đất nuôi trồng thủy sản;

++ Khung giá đất làm muối.

+ Nhóm đất phi nông nghiệp:

++ Khung giá đất ở tại nông thôn;

++ Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

++ Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

++ Khung giá đất ở tại đô thị;

++ Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;

++ Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

- Khung giá đất được quy định theo các vùng kinh tế, loại đô thị sau đây:

+ Vùng kinh tế gồm: vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung bộ, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc quy định khung giá đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp tại nông thôn của mỗi vùng kinh tế được xác định theo 3 loại xã đồng bằng, trung du, miền núi.

+ Các loại đô thị gồm: Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại IV, đô thị loại V.

Việc quy định khung giá đất phi nông nghiệp tại đô thị được xác định theo vùng kinh tế và loại đô thị.

- Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bảng giá đất tại địa phương.

- Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Đối với địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định thời hạn sử dụng đất để tính giá đất trong bảng giá đất khác với quy định tại khoản này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Thủ tục xây dựng khung giá đất

Theo Điều 8 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục xây dựng khung giá đất như sau:

- Trình tự xây dựng khung giá đất thực hiện theo quy định sau đây:

+ Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất;

+ Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành;

+ Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất;

+ Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo khung giá đất;

+ Thẩm định dự thảo khung giá đất;

+ Hoàn thiện khung giá đất trình Chính phủ ban hành.

- Hồ sơ xây dựng khung giá đất trình Chính phủ ban hành bao gồm:

+ Tờ trình về việc ban hành khung giá đất;

+ Dự thảo khung giá đất;

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng khung giá đất;

+ Văn bản thẩm định khung giá đất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá đất.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,476

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn