Biểu mẫu 15/01/2024 10:45 AM

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
15/01/2024 10:45 AM

Cho tôi hỏi mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú được quy định có hình thức và nội dung thế nào? - Thùy Dung (Cần Thơ)

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ai có nhiệm vụ lấy ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW?

Theo khoản 4 Điều 3 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 thì cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác có nhiệm vụ định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Cử đại diện cấp ủy gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình và lấy ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc khi đảng viên cho rằng việc nhận xét của nơi cư trú chưa khách quan.

Ngoài ra, Điều 3 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 cũng quy định các nhiệm vụ khác của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác như sau:

- Chỉ đạo chi ủy, chi bộ trực thuộc lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.

Thông báo bằng văn bản với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú được biết về những đảng viên của đơn vị mình thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú, lưu động hoặc có công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi đảng viên đó có điều kiện.

- Kịp thời thông báo cho chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định 213-QĐ/TW năm 2020.

- Thông báo cho đảng viên biết về ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết.

2. Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú được quy định tại Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 như sau:

* Đảng viên không thuộc đối tượng là đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú và đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú thực hiện theo mẫu 3-213 ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020:

Mẫu 3-213

* Đảng viên thuộc đối tượng là đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực hiện theo mẫu 4-213 ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020:

Mẫu 4-213

* Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 gồm:

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

* Đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 gồm:

- Đảng viên công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

- Đảng viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên đang công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm.

- Đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,289

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn