16/2014/TT-NHNN

  • Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ 08:24 | 06/08/2014
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn