Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "vi phạm quy định ĐKPTGTDB"

1679 kết quả được tìm thấy
05/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB ...
06/2019/HS-ST - 5 năm trước Thành phố Chí Linh - Hải Dương ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Ngày 30/01/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải...
02/2019/HSST - 5 năm trước Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH T BẢN ÁN 02/2019/HSST NGÀY 28/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
19/2019/HS-PT - 5 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 19/2019/HS-PT NGÀY 28/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
07/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh .... Do đó, hành vi của bị cáo Ngô Văn Th đã cấu thành tội “vi phạm quy định ĐKPTGTĐB" với tình tiết định...
09/2019/HS-PT - 5 năm trước Sóc Trăng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BẢN ÁN 09/2019/HS-PT NGÀY 25/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
05/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB ...
08/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Ngày 25 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện...
16/2019/HSST - 5 năm trước Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB ...
04/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Tiền Hải - Thái Bình ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Ngày 25 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Nam Trung...
04/2019/HSST - 5 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Trong ngày 25 tháng 01 năm 2019 tại Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh...
06/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân...
02/2019/HSST - 5 năm trước Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Ngày 24/01/2019, tại trụ sở TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá...
07/2019/HSST - 5 năm trước Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 07/2019/HSST NGÀY 24/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
33/2019/HSST - 5 năm trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB Trong ngày 23 tháng 01 năm 2019. Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố...
05/2019/HSPT - 5 năm trước Hải Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 05/2019/HSPT NGÀY 23/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
06/2019/HSPT - 5 năm trước Hải Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 06/2019/HSPT NGÀY 23/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
08/2019/HS-PT - 5 năm trước Lâm Đồng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 08/2019/HS-PT NGÀY 22/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
22/2019/HS-PT - 5 năm trước Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK   BẢN ÁN 22/2019/HS-PT NGÀY 22/01/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
29/2019/HSST - 5 năm trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB ...