Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "công vụ"

1133 kết quả được tìm thấy
182/2023/HS-PT - 3 tháng trước Hà Tĩnh ... THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc...
181/2023/HS-PT - 4 tháng trước Bình Định ... HÀNH CÔNG VỤ Ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm...
93/2023/HS-PT - 5 tháng trước An Giang ... HÀNH CÔNG VỤ Ngày 06 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, mở phiên tòa công...
43/2023/HS-PT - 5 tháng trước Hà Nam ... CÔNG VỤ Ngày 05 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công...
15/2023/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Phú Hoà - Phú Yên ... NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 29 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện PH, tỉnh Phú Yên...
24/2023/HS-PT - 7 tháng trước Ninh Bình ... HÀNH CÔNG VỤ Ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm...
82/2023/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ  Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú...
465/2023/HS-PT - 8 tháng trước ... VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
18/2023/HS-ST - 8 tháng trước Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang ... Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN ,CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án...
33/2023/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Trong ngày 12/6/2023 và ngày 19/6/2023, tại trụ sở Tòa án Huyện, mở phiên...
09/2023/HS-PT - 8 tháng trước Thái Nguyên ... NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, xét xử...
09/2023/HS-ST - 8 tháng trước ... HÀNH CÔNG VỤ Ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Phòng xử án, Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 9 xét xử sơ...
41/2023/HS-ST - 9 tháng trước Thành phố Sông Công - Thái Nguyên ... TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 05 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
11/2023/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Bắc Mê - Hà Giang ... NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 30 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Giang...
66/2023/HS-PT - 9 tháng trước Quảng Ngãi ... HÀNH CÔNG VỤ Trong ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh...
47/2023/HS-ST - 9 tháng trước Huyện An Dương - Hải Phòng ... TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An...