Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "án phí ly hôn "

684 kết quả được tìm thấy
Bản án về ly hôn số 233/2021/HNGĐ-ST 20/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
233/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
Bản án về ly hôn số 211/2021/HNGĐ-ST 09/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
211/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Hà Đông - Hà Nội ... chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên,  QUYẾT ĐỊNH Căn...
Bản án về ly hôn số 196/2020/HNGĐ-ST 28/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
196/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Bản án về ly hôn số 07/2021/HNGĐ-ST 15/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
07/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện ý Yên - Nam Định
Bản án về ly hôn số 36/2021/HNGĐ-ST 16/08/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
36/2021/HNGĐ-ST - Huyện Nho Quan - Ninh Bình ... xét xử không xem xét là phù hợp. [5]. Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị B phải nộp theo quy định của...
Bản án về ly hôn số 249/2021/HNGĐ-ST 28/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
249/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
Bản án về ly hôn số 195/2020/HNGĐ-ST 28/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
195/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội ...: Anh Phượng phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo qui định pháp luật; NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau...
Bản án về ly hôn số 325/2020/HNGĐ-ST 29/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
325/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Bản án về ly hôn số 01/2021/HNGĐ-ST 06/01/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
01/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Bản án về ly hôn số 1390/2021/HNGĐ-ST 24/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1390/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 1052/2021/HNGĐ-ST 29/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1052/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 1032/2021/HNGĐ-ST 28/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1032/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh ...: Bà L phải chịu án phí ly hôn và án phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. NHẬN ĐỊNH...
Bản án về ly hôn số 888/2020/HNGĐ-ST 19/10/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
888/2020/HNGĐ-ST - 9 tháng trước Quận 9 (cũ) - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 887/2020/HNGĐ-ST 19/10/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
887/2020/HNGĐ-ST - 9 tháng trước Quận 9 (cũ) - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 608/2020/HNGĐ-ST 22/12/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
608/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 478/2020/HNGĐ-ST 16/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
478/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 540/2021/HNGĐ-ST 25/03/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
540/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về tranh chấp ly hôn số 216/2021/HNGĐ-ST 20/08/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
216/2021/HNGĐ-ST - 11 tháng trước Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
Bản án về tranh chấp ly hôn số 419/2020/HNGĐ-ST 17/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
419/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang