Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giữ người "

214 kết quả được tìm thấy
48/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Krông Nô - Đăk Nông ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông...
169/2020/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ...
88/2019/HS-PT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC BẢN ÁN 88/2019/HS-PT NGÀY 19/11/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
48/2020/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Tân Biên - Tây Ninh ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
112/2020/HS-PT - 5 tháng trước Tây Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 112/2020/HS-PT NGÀY 09/09/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
03/2020/HS-PT - 1 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 03/2020/HS-PT NGÀY 19/02/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
114/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận ...09/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
68/2020/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Đắk Song - Đăk Nông ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Song...
54/2020/HS-ST - 4 tháng trước Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
93/2020/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú...
67/2020/HS-ST - 3 tháng trước Huyện Châu Thành - Kiên Giang ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
185/2020/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã TS, tỉnh Bắc...
95/2020/HS-PT - 3 tháng trước Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 95/2020/HS-PT NGÀY 11/11/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
85/2020/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Chơn Thành - Bình Phước ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
162/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thanh Liêm - Hà Nội ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân...
927/2019/HS-PT - 1 năm trước Hà Nội ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 927/2019/HS-PT NGÀY 25/11/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
202/2019/HS-ST - 1 năm trước Quận Thanh Xuân - Hà Nội ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
236/2020/HS-ST - 7 tháng trước Quận Đống Đa - Hà Nội ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
115/2019/HSST - 1 năm trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ... TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở...