Bản án về tranh chấp liên quan đến việc làm, tiền lương số 55/2021/LĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 55/2021/LĐ-ST NGÀY 07/12/2021 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG

Ngày 07 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 159/2020/LĐST ngày 13 tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp liên quan đến việc làm, tiền lương” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 4645/2021/QĐXXST-LĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021; Quyết định hoãn phiên tòa số: 6023/2021/QĐST-LĐ ngày 17 tháng 11 năm 2021 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông BK, sinh năm: 1981;

Địa chỉ: Số 4 Bis J TN, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (ông Khang có mặt)

2. Bị đơn: NH A; Địa chỉ: Số 2 H, phường TC, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà HLV, sinh năm: 1996; Địa chỉ: Số 1101-1103-1105 TH, Phường N, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh – Văn bản uỷ quyền số: 919/QĐ-NHNo-TH ngày 02 tháng 7 năm 2021. (bà V có mặt) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông TĐV, sinh năm: 1990 – Luật sư Công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV T thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (ông V có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện ngày 24 tháng 6 năm 2020, quá trình tố tụng nguyên đơn trình bày:

Ngày 01 tháng 02 năm 2009, nguyên đơn và NH A (viết tắt là NH A) ký hợp đồng lao động HĐ.A200 Số.02/09, loại hợp đồng không xác định thời hạn, vị trí công việc là nhân viên, công việc phải làm theo sự phân công của Trưởng phòng tổng hợp, lương khởi điểm bậc 1 ngạch chuyên viên, kinh tế viên hệ số 2,34 theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về hệ thống thang lương, bậc lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2015, nguyên đơn và NH A – Chi nhánh An Phú ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời hạn hợp đồng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015; chức danh chuyên môn là kinh tế viên, chức vụ (nếu có) là quyền giám đốc, phó giám đốc, công việc phải làm kế hoạch – kinh doanh; lương căn bản V1 bậc 3: 2.96, lương kinh doanh V2 bậc 2: 7,20 (ngạch chuyên viên); chế độ nâng lương theo quy định của Chính phủ và của bị đơn; đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, NH A có quyết định số 1584/QĐ-NHNo-TCTL điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa, xếp lương cơ bản bậc 1/3, hệ số 2,91 và quyết định số 1585/QĐ-NHNo- TCTL xếp thù lao theo hiệu quả bậc 1/3, hệ số 14,10 được trực tiếp giao nhiệm vụ chuyên trách công tác phát triển kinh doanh và xử lý nợ xấu; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Qua một số thông tin không chính thức, nguyên đơn biết giám đốc NH A - Chi nhánh 5 (NH A - Chi nhánh Quận 5) có quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A - Chi nhánh 5, xếp lương cơ bản bậc 3/6, hệ số 1,74, phụ cấp chức vụ 0,25 và quyết định số 556/QĐ-NHNo5- TH xếp thù lao theo hiệu quả bậc 3/3, hệ số 16,10; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn đột ngột không báo trước theo trình tự, thủ tục luật định. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, NH A - Chi nhánh 5 thông báo, ngày 30 tháng 4, ngày 01 tháng 5 năm 2020 là ngày nghỉ lễ, ngày 02 và ngày 03 tháng 5 là ngày thứ bảy, chủ nhật thì đến ngày 04 tháng 5 năm 2020 là ngày thi hành quyết định.

Thời điểm NH A - Chi nhánh 5 có quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH, quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH điều động và bổ nhiệm nguyên đơn thì nguyên đơn còn chịu sự điều chỉnh bởi quyết định số 1584/QĐ-NHNo-TCTL, quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của NH A. Ngày 04 tháng 5 năm 2020, nguyên đơn khiếu nại yêu cầu NH A -Chi nhánh 5 thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH. Ngày 05 thán 6 năm 2020, nguyên đơn nhận được quyết định giải quyết khiếu nại NH A - Chi nhánh 5 không chấp nhận khiếu nại của nguyên đơn. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, nguyên đơn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5, đến ngày 22 tháng 6 năm 2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5 lập biên bản hòa giải không thành.

Quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing NH A - Chi nhánh 5 là vi phạm pháp luật bởi thời điểm ban hành quyết định Giám đốc NH A - Chi nhánh 5 chưa đủ thẩm quyền do chưa được bị đơn ủy quyền, không hợp pháp, lạm quyền, trái quyết định số 1584/QĐ-NHNo-TCTL và quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của NH A là cơ quan quản lý cấp trên vi phạm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định không thông báo cho nguyên đơn là vi phạm pháp luật lao động. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật lao động về căn cứ, thời hạn chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký. Việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing NH A - Chi nhánh 5 không đúng chức vụ của quyết định số 1584/QĐ-NHNo-TCTL và quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2017, không đúng sở trường công tác, nếu nguyên đơn cố làm có thể gây hậu quả xấu cho Đảng và Nhân dân. Do đó, nguyên đơn từ chối nhận chức vụ mới, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 cho đến nay nguyên đơn không được trả lương, phụ cấp, thưởng và các chế độ khác.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, tại đơn khởi kiện ngày 24 tháng 6 năm 2020, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu NH A thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 về việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing của NH A - Chi nhánh 5; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai nguyên đơn tại trụ sở NH A - Chi nhánh 5; Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm.

Theo đơn xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện ngày 12 tháng 4 năm 2021, nguyên đơn rút lại các yêu cầu khởi kiện sau với bị đơn: Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm. Các yêu cầu còn lại nguyên đơn tiếp tục yêu cầu giải quyết.

* Quá trình tố tụng bị đơn trình bày:

Bị đơn xác nhận, hai bên đã xác lập quan hệ lao động, loại hợp đồng lao động, loại công việc như nguyên đơn trình bày là đúng. NH A - Chi nhánh 5 là chi nhánh trực thuộc NH A theo quyết định số 161/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng quản trị NH A; quyết định số 1355/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thành viên NH A thay đổi tên gọi NH A - Chi nhánh Quận 5 thành NH A - Chi nhánh 5.

NH A - Chi nhánh Nam Hoa (viết tắt NH A - Chi nhánh Nam Hoa) là chi nhánh trực thuộc NH A theo quyết định số 448/QĐ/HĐTV-TCTL ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng thành viên NH A; theo quyết định số 1356/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thành viên NH A thì NH A - Chi nhánh Nam Hoa là Chi nhánh loại II trực thuộc NH A - Chi nhánh 5 kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Sau khi tiếp nhận NH A - Chi nhánh Nam Hoa, NH A - Chi nhánh 5 nhận thấy sự yếu kém trong công tác tín dụng của NH A - Chi nhánh Nam Hoa là nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu lớn, có xu hướng ngày càng tăng. Tại thời điểm tiếp nhận, nguyên đơn là Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa phụ trách công tác tín dụng, chịu trách nhiệm hoạt động cho vay và thu hồi nợ. Theo quyết định số 1398/QĐ-NHNo5-TH ngày 30 tháng 9 năm 2019, nguyên đơn được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ xử lý, thu hồi nợ xấu tại NH A - Chi nhánh Nam Hoa. Tuy nhiên, sau một thời gian tình hình nợ xấu vẫn không giảm mà có xu hướng tăng cao. Ngày 16 tháng 11 năm 2019, NH A - Chi nhánh 5 họp, làm việc với tổ xử lý, thu hồi nợ xấu của NH A - Chi nhánh Nam Hoa nhưng nguyên đơn không tham gia vì ông đang theo học lớp cao học luật. Tại cuộc họp Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa cam kết đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh sẽ giảm, nếu không giảm thì sẽ thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo. Cũng tại quyết định số 1764/QĐ- NHNo5-TH ngày 02 tháng 12 năm 2019 của NH A Chi nhánh 5 đã bổ sung Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa vào tổ xử lý, thu hồi nợ xấu nhưng đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 tỷ lệ nợ xấu vẫn không cải thiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của NH A - Chi nhánh Nam Hoa và NH A - Chi nhánh 5.

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, NH A - Chi nhánh 5 họp hội nghị liên tịch, chủ trương thay đổi nhân sự lãnh đạo NH A - Chi nhánh Nam Hoa để xử lý, thu hồi nợ xấu. NH A - Chi nhánh 5 thống nhất trình NH A để ông S được thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa, đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh 5. Đồng thời, điều động nguyên đơn là Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A - Chi nhánh 5.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, NH A - Chi nhánh 5 mời nguyên đơn đến để thông báo điều động và bổ nhiệm nguyên đơn đến nhận nhiệm vụ tại phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A - Chi nhánh 5. Tuy nhiên, kể từ ngày công bố quyết định ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến nay, nguyên đơn không có mặt tại nơi làm việc, không rõ lý do, dù đã nhiều lần nhắc nhở. Ngày 04 tháng 5 năm 2020, nguyên đơn có đơn khiếu nại NH A - Chi nhánh 5 về việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn. NH A - Chi nhánh 5 đã giải quyết khiếu nại nhưng nguyên đơn không chấp nhận. Nguyên đơn đã vi phạm nội quy lao động, tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, NH A - Chi nhánh 5 ra quyết định xử lý kỷ luật lao động số 1066/QĐ-NHNo5-TH bằng hình thức sa thải nguyên đơn. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn có ý kiến:

Về yêu cầu thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5. NH A cho rằng về trình tự, thủ tục ban hành quyết định là đúng pháp luật. Theo quyết định số 1356/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 25 tháng 12 năm 2018 chuyển NH A - Chi nhánh Nam Hoa thành Chi nhánh loại II, trực thuộc NH A - Chi nhánh 5; khoản 3 Điều 3 quyết định số 668/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 của NH A thì: “Cấp nào quyết định bổ nhiệm/phê duyệt nhân sự thì cấp đó có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, từ chức, đình chi, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với người giữ chức vụ” và khoản 5 Điều 4 quyết định số 668/QĐ-HĐTV-UBNS thì: “Trưởng các đơn vị: Ủy ban, Ban, Trung tâm và tương đương tại Trụ sở chính, Văn phòng đại diện Giám đốc Chi nhánh loại I, NH A chi nhánh tại nước ngoài, Đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch công ty do NH A sở hữu 100 % vốn điều lệ thực hiện quyền bổ nhiệm các chức danh ngoài các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh loại II”; khoản 4 Điều 44 của quyết định số 2059/VBHN-HĐTV-TCTL ngày 31 tháng 12 năm 2016 của NH A thì Giám đốc Chi nhánh loại I: “Quyết định công tác nhân sự đối với Trưởng, Phó phòng tại Hội sở (trừ Trưởng phòng có chức năng cấp tín dụng; Giám đốc Chi nhánh loại II chưa được xếp hạng; Phó Giám đốc, Trưởng phòng Chi nhánh loại II; Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng giao dịch, Tổ trưởng phụ thuộc Hội sở; Giám đốc Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh loại II”. Do đó, Giám đốc NH A - Chi nhánh 5 ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm nguyên đơn, Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing của NH A - Chi nhánh 5 là phù hợp quy định của NH A.

Về yêu cầu khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi của nguyên đơn như trước thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2020. Bị đơn cho rằng nguyên đơn tự ý nghỉ việc kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 cho đến nay. NH A - Chi nhánh 5 nhiều lần thông báo về thời giờ làm việc nhưng nguyên đơn không nhận được phản hồi. NH A - Chi nhánh 5 tiến hành quy trình xử lý kỷ luật sa thải nguyên đơn là đúng pháp luật.

Về yêu cầu NH A - Chi nhánh 5 trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai tại trụ sở NH A 5. Bị đơn cho rằng nguyên đơn không chấp hành nhiệm vụ được phân công, điều động. NH A - Chi nhánh 5 rất cố gắng liên lạc, tìm cách đối thoại với nguyên đơn nhưng không có kết quả. NH A - Chi nhánh 5 phải giải quyết hậu quả liên quan đến công việc nguyên đơn để lại.

Bị đơn đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì không có cơ sở. Bị đơn không có ý kiến nào khác, không có yêu cầu phản tố với nguyên đơn.

Tại phiên tòa:

Nguyên đơn cho rằng NH A - Chi nhánh 5 ban hành quyết định số 555/QĐ- NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A Chi nhánh 5 là trái pháp luật, làm chấm dứt chức vụ Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa theo quyết định số 1584/QĐ-NHNo-TCTL, quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của NH A nên đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị đơn thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử cho nguyên đơn rút lại các yêu cầu khởi kiện với bị đơn: Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai nguyên đơn tại trụ sở NH A - Chi nhánh 5; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm.

Bị đơn giữ nguyên ý kiến đã trình bày, không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 phát biểu ý kiến:

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án.

Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến thời điểm này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định tại Điều 48 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về xét xử sơ thẩm vụ án.

Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ lời trình bày của các đương sự đề xuất Hội đồng xét xử:

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 về việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A Chi nhánh 5.

Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn: Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai nguyên đơn tại trụ sở NH A - Chi nhánh 5; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[ [ [ Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về pháp luật tố tụng [1.1] Xét, đơn khởi kiện của nguyên đơn có căn cứ để xác định đây là vụ án dân sự tranh chấp về lao động liên quan đến việc làm, tiền lương. Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi nguyên đơn cư trú nên căn cứ khoản 5 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, Điều 35, điểm đ khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng Dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

[1.2] Xét, nguyên đơn đã được giải thích về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền quyết định, định đoạt yêu cầu khởi kiện. Khi một bên đơn phương chấm dứt quan hệ lao động trái pháp luật thì bên vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ với bên bị vi phạm theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Bộ luật Lao động nhưng nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Do đó, căn cứ Điều 4, Điều 5, Điều 186, Điều 188 Bộ luật Tố tụng Dân sự Tòa án chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện của nguyên đơn.

[2] Về pháp luật nội dung Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Xét, các bên thừa nhận đã ký hợp đồng lao động, loại hợp đồng, loại công việc nên có cơ sở để khẳng định quyền, nghĩa vụ trong quan hệ lao động đã phát sinh theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Lao động; Điều 19 Văn bản số 2059/VBHN-HĐTV-TCTL ngày 31 tháng 12 năm 2016 của NH A hợp nhất quy chế quản lý lao động trong hệ thống NH A.

[2.2] Xét, quyết định số 161/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 29 tháng 02 năm 2008 của NH A thì NH A - Chi nhánh Quận 5 sau đổi tên thành NH A - Chi nhánh 5 là đơn vị phụ thuộc của NH A. NH A - Chi nhánh Nam Hoa là chi nhánh trực thuộc của NH A, nhưng kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 NH A - Chi nhánh Nam Hoa là chi nhánh loại II trực thuộc NH A - Chi nhánh Quận 5 theo quyết định số 1356/QĐ- HĐTV-TCTL ngày 25 tháng 12 năm 2018.

[2.3] Xét, nguyên đơn là Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 theo quyết định điều động, bổ nhiệm số 1584/QĐ-NHNo-TCTL và quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL của NH A. Ngày 28 tháng 4 năm 2020, NH A - Chi nhánh 5 ban hành quyết định số 555/QĐ- NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A - Chi nhánh 5 thời hạn là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Nguyên đơn cho rằng NH A - Chi nhánh 5 có quyết định điều động và bổ nhiệm nguyên đơn là trái pháp luật do không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành. Bị đơn lại cho rằng NH A - Chi nhánh 5 ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm nguyên đơn là đúng quy trình của NH A.

[2.4] Xét, tính hợp pháp của quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.4.1] Về thẩm quyền ban hành quyết định:

Xét, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 NH A - Chi nhánh Nam Hoa là chi nhánh loại II trực thuộc NH A - Chi nhánh Quận 5. Việc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, phê duyệt nhân sự nội bộ chi nhánh thuộc thẩm quyền của NH A - Chi nhánh Quận 5 được quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế số 668/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ trong hệ thống NH A; khoản 4 Điều 44 Văn bản hợp nhất số 2059/VBHN-HĐTV-TCTL ngày 31 tháng 12 năm 2016 của NH A về quy chế quản lý lao động trong hệ thống NH A.

Xét, tại thời điểm NH A - Chi nhánh 5 điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thì nguyên đơn đang là Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa theo quyết định số 1584/QĐ-NHNo- TCTL và quyết định số 1585/QĐ-NHNo-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của NH A. Theo khoản 3 Điều 4 Quy chế số 668/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 quy định việc điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ mới thì đương nhiên chấm dứt chức vụ đang đảm nhiệm mà không cần ban hành quyết định thôi giữ chức vụ. Bị đơn xác nhận NH A - Chi nhánh 5 điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ mới thì đương nhiên chức vụ Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa của nguyên đơn cũng chấm dứt.

Xét, NH A - Chi nhánh 5 là đơn vị sử dụng lao động thuộc quản lý của NH A. Bị đơn là đơn vị tuyển dụng lao động, nguyên đơn có quan hệ lao động với bị đơn nên việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm nguyên đơn thuộc về quyền, nghĩa vụ của NH A được quy định tại khoản 11 Điều 48 Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23 tháng 4 năm 2012 của NH A về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của NH A; khoản 3 Điều 4 Quy chế số 668/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 26 tháng 6 năm 2018. Do đó, việc NH A - Chi nhánh 5 ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing NH A - Chi nhánh 5 trong khi nguyên đơn đang giữ chức vụ Phó Giám đốc NH A - Chi nhánh Nam Hoa theo quyết định điều động, bổ nhiệm của NH A khi chưa được sự chấp thuận của NH A và ý kiến của nguyên đơn là trái điều lệ, quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ trong hệ thống NH A làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

[2.4.2] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định:

Xét, khoản 17 Điều 2, Điều 31 Quy chế số 668/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 quy định điều động là cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển người lao động đang người giữ chức danh, chức vụ từ vị trí này sang vị trí khác, đơn vị này sang đơn vị khác với chức vụ tương đương hoặc cao hơn bổ nhiệm trong hệ thống NH A; trưởng đơn vị trực tiếp quản lý hoặc đơn vị có nhu cầu tiếp nhận nhân sự dự kiến điều động, luân chuyển người có chức vụ đều có quyền chủ động đề nghị cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển người giữ chức vụ từ vị trí này sang vị trí khác tương đương. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương nhân sự thì người sử dụng lao động gặp trao đổi với người lao động dự kiến điều động, luân chuyển về yêu cầu nhiệm vụ công tác và báo cáo lại cấp có thẩm quyền.

Xét, khoản 2 Điều 20 Văn bản số 2059/VBHN-HĐTV-TCTL ngày 31 tháng 12 năm 2016 của NH A ban hành quy chế quản lý lao động trong hệ thống NH A thì người có thẩm quyền quản lý lao động của NH A có quyền điều động, luân chuyển người lao động nhưng phải thông báo cho người lao động trước 15 ngày làm việc, người lao động được trình bày nguyện vọng để người có thẩm quyền quản lý lao động xem xét.

Xét, ngày 20 tháng 4 năm 2020 NH A - Chi nhánh 5 họp hội nghị liên tịch thay đổi nhân sự lãnh đạo NH A - Chi nhánh Nam Hoa nhưng chưa được NH A phê duyệt, không có ý kiến của nguyên đơn. Theo khoản 1, khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định khi đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Xét, quá trình giải quyết vụ án bị đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh NH A - Chi nhánh 5 đã thực hiện quy trình điều động, luân chuyển nguyên đơn là tuân thủ quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ trong hệ thống NH A. Do đó, quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing NH A - Chi nhánh 5 là trái pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

[2.5] Xét, các yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm; Hội đồng xét xử nhận thấy:

Theo đơn xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện ngày 12 tháng 4 năm 2021 và tại phiên tòa nguyên đơn đã rút các yêu cầu khởi kiện yêu cầu bị đơn là: Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai nguyên đơn tại trụ sở NH A - Chi nhánh 5; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000 đồng; Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm. Xét, việc rút các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu nguyên đơn đã rút.

[2.6] Tại phần tranh luận, luật sư Trần Đức Vũ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn thống nhất lời trình bày của bị đơn, cho rằng việc thay đổi chức vụ của nguyên đơn theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký. Quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ-NHNo5-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 điều động, bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing NH A - Chi nhánh 5 được ban hành đúng trình tự, quy định của NH A và đúng quy định pháp luật. Nguyên đơn đã tự ý bỏ việc liên tục, kéo dài từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 không có lý do chính đáng. NH A - Chi nhánh 5 đã tiến hành quy trình xử lý kỷ luật sa thải nguyên đơn là đúng quy định. Do đó, căn cứ Điều 123, Điều 124, Điều 126 Bộ luật Lao động, Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[2.7] Phần đối đáp giữa luật sư Trần ĐV và nguyên đơn giữ nguyên ý kiến đã tranh luận.

[2.8] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận.

[2.9] Từ phân tích trên, xét có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thu hồi quyết định số 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số 556/QĐ- NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 về việc điều động và bổ nhiệm nguyên đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A Chi nhánh 5.

[3] Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tranh chấp về lao động đối với yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tranh chấp về lao động, hoàn lại số tiền tạm ứng án phí nguyên đơn đã nộp.

[4] Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 5, khoản 5 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, Điều 35, điểm đ khoản 1 Điều 40, khoản 1, khoản 4 Điều 91, Điều 186, Điều 188, khoản 2 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 15, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông BK buộc NH A thu hồi quyết định số: 555/QĐ-NHNo5-TH và quyết định số: 556/QĐ-NHNo5- TH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của NH A - Chi nhánh 5 về việc điều động và bổ nhiệm ông BK giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing thuộc NH A - Chi nhánh 5.

2. Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu khởi kiện của ông BK yêu cầu NH A thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ, phụ cấp chưa thanh toán đến thời điểm thi hành án; Khôi phục chức vụ, chế độ làm việc, quyền lợi trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Trực tiếp cải chính, xin lỗi, công khai nguyên đơn tại trụ sở NH A - Chi nhánh 5; Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương bình quân được hưởng 12 tháng liền kề trước ngày 01 tháng 5 năm 2020; Bồi thường chi phí tố tụng theo hợp đồng tư vấn pháp lý, tạm tính số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng); Bồi thường tiền lãi chậm trả phát sinh từ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ khác bị ngừng chi trả đến thời điểm thi hành án, mức lãi suất là 20%/năm.

3. Về án phí: NH A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp lao động số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng). Ông BK không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp lao động; hoàn lại số tiền tạm ứng án phí là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2019/0029843 ngày 13 tháng 10 năm 2020 và số tiền 783.750đ (bảy trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm năm mươi đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2019/0029842 ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1.

4. Về quyền kháng cáo: Ông BK, NH A có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

172
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp liên quan đến việc làm, tiền lương số 55/2021/LĐ-ST

Số hiệu:55/2021/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 1 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 07/12/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về