18/04/2023 15:06

Có bị chấm dứt hợp đồng lao động khi đi nghĩa vụ quân sự không?

Có bị chấm dứt hợp đồng lao động khi đi nghĩa vụ quân sự không?

Tôi vừa nhận được lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này, tôi có bị chấm dứt hợp đồng lao động không? “Hà Minh-Quãng Ngãi”

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Có bị chấm dứt hợp đồng lao động khi đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo Điều 30 Bộ luật Lao động 2019, quy định về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng, cụ thể như sau:

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

2.Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo đó, người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ thuộc vào trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như quy định đã trích ở trên.

Như vậy, trường hợp bạn nhận được lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự, công ty không có quyền được chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, bạn cần thông báo cho công ty nơi đang làm việc và tiến hành thực hiện quy định về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Ngoài ra, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, bạn sẽ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng.

2. Có được đảm bảo vị trí cũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 31 Bộ luật Lao động 2019, quy định về việc nhận lại người lao động như sau:

Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết (trường hợp hợp đồng còn thời hạn)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người lao động có thể bị chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động, cụ thể được quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019:

- Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

- Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

- Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Lê Thị Phương Ngân
870

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn