Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 01/2021/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

BẢN ÁN 01/2021/HC-PT NGÀY 14/09/2021 VỀ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

Ngày 14 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 01/2021/TLPT-HC ngày 06/08/2021.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/HC-ST ngày 30/06/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 01/2021/QĐPT-HC ngày 26/08/2021, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Anh Đặng Văn C, sinh năm 1980; địa chỉ: thôn 1, xã N, huyện L, tỉnh H, có đơn xin vắng mặt.

2. Người bị kiện: Chủ tịch UBND xã N, huyện L , tỉnh H là ông Nguyễn Ngọc H. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Công T; chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã N, huyện L, tỉnh H, có mặt.

3. Người kháng cáo: Anh Đặng Văn C là người khởi kiện.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, lời khai của người khởi kiện, ý kiến của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu trong hồ sơ thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 28/08/2020, UBND xã N, huyện L, tỉnh H ban hành thông báo số 56/TB-UBND về việc chi phí thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực đất đai đối với anh Đặng Văn C. Ngày 31/08/2020, UBND xã Nhân Thịnh nhận được đơn khiếu nại của anh Đặng Văn C đề ngày 31/08/2020 về việc yêu cầu UBND xã Nhân Thịnh tuyên huỷ thông báo số 56/TB-UBND ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh.

Anh Đặng Văn C trình bày: Từ khi anh gửi đơn khiếu nại ngày 31/08/2020 yêu cầu UBND xã Nhân Thịnh tuyên hủy Thông báo 56/TB-UBND ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh. Tuy nhiên đến nay anh chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại. Do vậy, anh làm đơn khởi kiện đề nghị Toà án huyện Lý Nhân giải quyết: Buộc Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh phải giải quyết khiếu nại của anh theo quy định tại Điều 31 Luật khiếu nại.

Người bị kiện có quan điểm: Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của anh Đặng Văn C, ngày 10/09/2020 UBND xã Nhân Thịnh đã ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 76/TB-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại của anh Đặng Văn C. Ngày 13,15,17/09/2020 UBND xã ban hành các giấy mời số 137,146,152 nội dung mời anh C đến làm việc vào ngày 14,16,18/09/2020 liên quan đến nội dung anh C khiếu nại thông báo số 56/TB-UBND ngày 28/08/2020 nhưng anh C đều vắng mặt không có lý do. Tổ xác minh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, gồm: Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định cưỡng chế, Thông báo thời gian cưỡng chế, các khoản chi phí theo hướng dẫn tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16/01/2017 của bộ Tài Chính về việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả kinh phí cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ vào kết quả xác minh, ngày 09/11/2020 Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của anh Đặng Văn C (lần đầu). UBND xã Nhân Thịnh xác định đã tiến hành giải quyết nội dung đơn khiếu nại của anh C theo quy định của pháp luật.

Ti bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/HC-ST ngày 30/06/2021, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31, Điều 115, Điều 116, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 204, Điều 206, khoản 1 Điều 348 của Luật tố tụng hành chính; Điều 30, Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Đặng Văn C về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính” của Chủ tịch UBND xã N, huyện L, tỉnh H không giải quyết khiếu nại của anh theo quy định.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/07/2021, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân nhận được đơn kháng cáo của anh Đặng Văn C đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam bác Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/ HC-ST ngày 30/06/2021 của Tòa an nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh.

Ti văn bản trình bày ý kiến ngày 12/08/2021 và tại phiên tòa phúc thẩm UBND xã Nhân Thịnh xác định: Sau khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 97/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 thì UBND xã Nhân Thịnh đã cử cán bộ trực tiếp đến nhà anh C giao Quyết định giải quyết khiếu nại nhưng anh C không có nhà nên đã giao cho vợ anh C là chị Nguyễn Thị Minh Q đồng thời thực hiện niêm yết Quyết định giải quyết khiếu nại tại nhà văn hóa thôn 1 Do Đạo và tại trụ sở UBND xã Nhân Thịnh.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa có quan điểm: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính. Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính, không chấp nhận kháng cáo của anh Đặng Văn C giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/HC-ST ngày 30/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Về án phí hành chính phúc thẩm anh C phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà; nghe Kiểm sát viên phát biểu ý kiến; sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

- Đơn kháng cáo của anh Đặng Văn C trong thời hạn luật định và đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 205, 206 Luật Tố tụng hành chính nên được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết.

Ti phiên tòa : Anh Đặng Văn C vắng mặt nhưng có văn bản xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 158 và khoản 4 Điều 225 Luật tố tụng hành chính, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử trong trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên tòa.

[2] Xét kháng cáo của anh Đặng Văn C thấy: Sau khi nhận được đơn khiếu nại ngày 31/08/2021 của anh Đặng Văn C, UBND xã Nhân Thịnh đã ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với anh Đặng Văn C và Quyết định số 76/TB-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại. Tiếp đó UBND xã Nhân Thịnh nhiều lần mời anh C đến để làm việc với nội dung liên quan đến đơn của anh C khiếu nại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 28/08/2020 của UBND xã Nhân Thịnh nhưng anh C đều vắng mặt không có lý do. Ủy ban nhân dân xã Nhân Thịnh đã tiến hành xác minh, kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, nội dung Thông báo số 56/TB-UBND. Đến ngày 09/11/2020 Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với anh Đặng Văn C. Trong thời hạn luật định đã tiến hành giao Quyết định giải quyết khiếu nại cho C nhưng anh C vắng mặt tại địa phương nên đã giao Quyết định cho vợ anh C là chị Nguyễn Thị Minh Q, đồng thời thực hiện niêm yết công khai Quyết định giải quyết khiếu nại (lần I) tại nhà văn hóa thôn 1 Do Đạo và tại trụ sở UBND xã Nhân Thịnh.

Như vậy UBND xã Nhân Thịnh đã tiến hành giải quyết nội dung đơn khiếu nại của anh Đặng Văn C và thực hiện việc giao, niêm yết công khai Quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng quy định tại Điều 7, 17, 27, 29, 31, 32 Luật khiếu nại.

Do vậy kháng cáo của anh C đề nghị cấp phúc thẩm bác bản án sơ thẩm, chấp nhận đơn khởi kiện của anh là không có căn cứ chấp nhận.

[3] Án phí hành chính phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của anh C không được chấp nhận nên anh C phải chịu án phí phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng Hành chính. Bác kháng cáo của anh Đặng Văn C, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/HC-ST ngày 30/06/2021, về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính” của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31, Điều 115, Điều 116, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 204, Điều 206, khoản 1 Điều 348 của Luật tố tụng hành chính; Điều 30, Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Đặng Văn C về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính” của Chủ tịch UBND xã N, huyện L, tỉnh H không giải quyết đơn khiếu nại của anh theo quy định của pháp luật.

2. Án phí hành chính sơ thẩm: Anh Đặng Văn C phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). Đối trừ với số tiền tạm ứng án phí 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng anh C đã nộp theo biên lai số AA/2015/0003805 ngày 27/11/2020, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Án phí hành chính phúc thẩm: Anh Đặng Văn C phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). Đối trừ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm anh C đã nộp theo Biên lai số AA/2015/0003885 ngày 19/7/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

5366
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 01/2021/HC-PT

Số hiệu:01/2021/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nam
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 14/09/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về