Bản án 02/2021/HC-PT ngày 13/01/2021 về khiếu kiện hành vi hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 02/2021/HC-PT NGÀY 13/01/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2020/TLPT-HC ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc khiếu kiện hành vi hành chính.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2020/HC-ST ngày 29/09/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2020/QĐ - PT ngày 06 tháng 12 năm 2020, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Huỳnh Tấn H, sinh năm 1945 (có mặt).

Địa chỉ: Số 160A, đường Quang T, Khóm 5, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Trần Văn T, sinh năm 1956, địa chỉ: Số 308 Lô G2, chung cư Hùng V, Phường 11, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện (văn bản ủy quyền ngày 17/8/2020, có mặt).

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành H, huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu. Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Huỳnh Tấn H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 08/7/2020, đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung ngày 25/7/2020, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, ông Trần Văn T trình bày:

Ông Huỳnh Tấn H có phần đất diện tích 21.639,8m2 tọa lạc tại ấp 3, thị trấn Gành H, huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu. Nguồn gốc phần đất ông H được chính quyền giao, ông H canh tác từ năm 1975 đến năm 1983 ông H đăng ký kê khai sử dụng đất trong sổ mục kê của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Giá R (nay là UBND huyện Đông H) thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 40.

Năm 1984, xí nghiệp đông lạnh là doanh nghiệp của Nhà nước tiến hành xây dựng trụ sở trên đất của ông H, ông H có khiếu nại thì UBND thị trấn Gành H thời kỳ đó trả lời là đất của Nhà nước, ông H không có giấy tờ nên không giải quyết. Do không am hiểu pháp luật nên ông H không khiếu nại.

Năm 2006 và năm 2010, UBND huyện Đông H, Thanh tra huyện Đông H mời và thông báo cho ông H biết, do đất không phải của ông nên chỉ hỗ trợ 70.000.000 đồng. Ông H không đồng ý nhận vì đất là của ông, Nhà nước thu hồi thì phải bồi thường chứ không phải hỗ trợ.

Ông H tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Bạc Liêu về việc bồi thường tiền không thỏa đáng. Năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản kết luận do ông H không có giấy tờ chứng minh đất của ông H nên hỗ trợ 70.000.000 đồng là phù hợp.

Không đồng ý với quyết định của các cơ quan chức năng nên ông H nộp đơn khởi kiện đến Tòa án huyện Đông H yêu cầu UBND huyện Đông H trả lại đất. Tòa án có Thông báo số 03/TB-TA ngày 06/01/2020 và Thông báo số 32/TB-TA ngày 10/3/2020 trả lại đơn khởi kiện cho ông H với lý do việc tranh chấp giữa ông H với UBND huyện Đông H chưa qua hòa giải tại UBND thị trấn Gành H.

Thực hiện theo Thông báo của Tòa án, ông H có gửi đơn đến UBND thị trấn Gành H đề nghị tổ chức hòa giải vụ tranh chấp đất đai giữa ông H với UBND huyện Đông H. Chủ tịch UBND thị trấn Gành H có văn bản số 19/UBND ngày 14/02/2020 và 83/UBND ngày 09/7/2020 với nội dung không tổ chức hòa giải theo yêu cầu của ông H. Xét thấy hành vi không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai là không thực hiện đúng theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013. Do đó, ông H khởi kiện yêu cầu hủy hai Công văn số 19/UBND ngày 14/02/2020 và 83/UBND ngày 09/7/2020, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gành H phải tổ chức hòa giải về tranh chấp đất đai giữa ông H với UBND huyện Đông H.

Tại biên bản ghi lời khai ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND thị trấn Gành H trình bày:

Ông Huỳnh Tấn H gửi đơn đến UBND thị trấn Gành H đề nghị tổ chức hòa giải về tranh chấp đất đai giữa ông H với UBND huyện Đông H. Qua xem xét đơn yêu cầu của ông H, Chủ tịch UBND thị trấn Gành H nhận thấy: phần đất ông H yêu cầu UBND huyện Đông H giao trả đã được UBND huyện Đông H và UBND tỉnh Bạc Liêu giải quyết bằng các quyết định hành chính: Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND huyện Đông H; Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;

Công văn số 5719/UBND-NC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu đều có nội dung bác đơn yêu cầu của ông H về đòi lại đất, các Quyết định trên đã có hiệu lực pháp luật. Do vụ việc đã được giải quyết cho nên Chủ tịch UBND thị trấn Gành H không tổ chức hòa giải theo yêu cầu của ông H là đúng quy định của pháp luật.

Tại Bản án sơ thẩm số 01/2020/HC-ST ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu tuyên xử như sau:

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Tấn H về việc yêu cầu hủy hai công văn số 19/UBND ngày 14/02/2020 và 83/UBND ngày 09/7/2020 của Chủ tịch UBND thị trấn Gành H, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gành H tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Tấn H với UBND huyện Đông H.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự.

Ngày 06/10/2020, người khởi kiện ông Huỳnh Tấn H nộp đơn kháng cáo.

Nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa; các đương sự thực hiện đúng quy định Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2020/HC-ST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thấy:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Tại phiên tòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H, huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương sự này.

[1.2] Đơn kháng cáo của người khởi kiện ông Huỳnh Tấn H đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính, nên vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[1.3] Về thời hiện khởi kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H có văn bản số 19/UBND ngày 14/02/2020 và Văn bản số 83/UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 với nội dung không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo yêu cầu của ông Huỳnh Tấn H, Đến ngày 08/7/2020, ông H nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định còn thời hiệu khởi kiện là có căn cứ, đúng quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng Hành chính và xác định quan hệ tranh chấp là hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai là đúng quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính.

[2] Xét hành vi không tổ chức hòa giải của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H, huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu:

[2.1] Ông Huỳnh Tấn H yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông với Ủy ban nhân dân huyện Đông H do Tòa án nhân dân huyện Đông H trả đơn khởi kiện của ông với lý do “vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông H với UBND huyện Đông H chưa qua hòa giải tại UBND cấp xã theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai”.

[2.2] Tại biên bản lấy lời khai ngày 10/9/2020 và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của ông H xác định nguồn gốc phần đất tranh chấp là của ông H, nhưng Ủy ban nhân dân huyện Đông H thu hồi đất của ông H mà không có quyết định thu hồi, không bồi thường thỏa đáng. Do đó cần xác định đây là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính.

Tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 về giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai quy định:

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đối chiếu quy định nêu trên thì yêu cầu khởi kiện của ông H phải được xem xét theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, nên việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H không tổ chức hòa giải theo yêu cầu của ông H là đúng quy định pháp luật. Do đó Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Huỳnh Tấn H.

[3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Huỳnh Tấn H. Chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

[4]. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Huỳn Tấn H phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31, khoản 1 Điều 158, Điều điểm a, khoản 2, Điều 193; Điều 194; Điều 204; khoản 1, Điều 206, khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; Điều 204 Luật Đất đai năm 2013.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Không chấp nhận kháng cáo của ông Huỳnh Tấn H, giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2020/HC-ST ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu.

Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Tấn H về việc yêu cầu hủy Văn bản số 19/UBND ngày 14/02/2020 và Văn bản số 83/UBND ngày 09/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H, huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gành H tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Tấn H với Ủy ban nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu.

2. Về án phí :

- Án phí hành chính sơ thẩm ông Huỳnh Tấn H phải nộp số tiền 300.000 đồng, ông Huỳnh Tấn H đã nộp tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng ngày 03/8/2020 theo Biên lai thu tiền số 0007801 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí.

- Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Huỳnh Tấn H phải nộp số tiền 300.000đ. Ông H đã nộp tạm ứng án phí 300.000đ tại Biên lai thu tiền số 0007955 ngày 12/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông H, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí.

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu luật pháp luật thi hành kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

659
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2021/HC-PT ngày 13/01/2021 về khiếu kiện hành vi hành chính

Số hiệu:02/2021/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bạc Liêu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 13/01/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về