10/03/2022 17:11

05 bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

05 bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thu hồi đất và bồi thường do thu hồi đất hiện nay vẫn đang là vấn đề khá phức tạp trong thực tiễn xét xử. Hầu hết mức bồi thường do thu hồi đất đều không đáp ứng được kỳ vọng của người dân, vì giá đất được tính theo quy định của pháp luật đều thấp hơn giá thị trường. Do đó đa số trường hợp người dân kiện các quyết định hành chính về đất đai, nhất là vấn đề thu hồi đất đều không được Tòa án giải quyết như mong muốn. Chính vì vậy người dân cần nắm rõ những quy định liên quan đến vấn đề này để cân nhắc trước khi khởi kiện các quyết định hành chính về đất đai nhằm tránh mất thời gian và tiền bạc cũng như bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho mình.

Sau đây là tổng hợp 05 bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, mời bạn đọc cùng tham khảo:

1. Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai số 82/2021/HC-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Tóm tắt vụ án: Năm 1981, gia đình ông Nguyễn Văn T được HTX YN giao diện tích đất nông nghiệp (bao gồm đất cấy lúa, đất trồng màu khu bãi và khu sống cao) để sản xuất theo mô hình kinh tế hộ với diện tích: 2.848m2. Năm 2001 gia đình ông được UBND huyện Từ Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01142.QSDĐ/1688 với diện tích 2.320m2 gồm 06 thửa đất. Ngày 11/4/2016, UBND quận BTL ra Quyết định số 1375/QĐ-UBND thu hồi 348m2 đất gia đình được giao để thực hiên dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội trên địa bàn phường LM cùng Quyết định số 1446/QĐ- UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ ông T làm đơn khiếu nại. Ngày 29/7/2016, ông nhận được Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải quyết đơn khiếu nại có nội dung giữ nguyên Quyết định số 1375/QĐ-UBND và Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho gia đình ông T. Không đồng ý quyết định 3386/QĐ-UBND, ông T tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP HN . Ngày 5/7/2019, ông T mới nhận được Quyết định số 6908/QĐ- UBND của Chủ tịch UBND TP HN đề ngày 15/12/2016 với nội dung đồng ý với Quyết định 3386/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL.

- Phán quyết của Tòa án:  Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T

2. Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai số 84/2021/HC-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Tóm tắt vụ án: Năm 1981, gia đình ông Nguyễn Văn L được HTX YN giao diện tích đất nông nghiệp (bao gồm đất cấy lúa, đất trồng màu khu bãi và khu sống cao) để sản xuất theo mô hình kinh tế hộ (có xác nhận của HTX YN) với diện tích: 1.299m2. Năm 2000, gia đình ông được UBND huyện Từ Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.058m2. Ngày 11/4/2016, UBND quận BTL ra Quyết định số 1370/QĐ-UBND thu hồi 12m2 đất (thuộc thửa đất số 547) để thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học HN trên địa bàn phường LM. Cùng ngày gia đình ông nhận được Quyết định số 1441/QĐ- UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ ông L làm đơn khiếu nại. Ngày 29/7/2016, ông nhận được Quyết định số 3102/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải quyết đơn khiếu nại có nội dung giữ nguyên Quyết định số 1370/QĐ-UBND và Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho gia đình ông L. Không đồng ý quyết định 3102/QĐ-UBND, ông L tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố HN. Ngày 5/7/2019, ông L mới nhận được Quyết định số 6884/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố HN đề ngày 15/12/2016 với nội dung đồng ý với Quyết định 3102/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL.

- Phán quyết của Tòa án: Bác yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Văn L

3. Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai số 85/2021/HC-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Tóm tắt vụ án: Năm 1981, gia đình ông Nguyễn Văn Q được HTX YN giao diện tích đất nông nghiệp (bao gồm đất cấy lúa, đất trồng màu khu bãi và khu sống cao) để sản xuất theo mô hình kinh tế hộ (có xác nhận của HTX YN) với diện tích: 1.958m2. Năm 2001, gia đình ông được UBND huyện TL cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.286m2. Ngày 11/4/2016, UBND quận BTL ra Quyết định số 1328/QĐ-UBND thu hồi 672m2 đất gia đình được giao để thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội trên địa bàn phường LM cùng với Quyết định số 1399/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết. Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ ông Q làm đơn khiếu nại. Ngày 29/7/2016, ông nhận được Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải quyết đơn khiếu nại có nội dung giữ nguyên Quyết định số 1328/QĐ-UBND và Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho gia đình ông Q. Không đồng ý quyết định 3068/QĐ-UBND, ông Q tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngày 5/7/2019, ông Q mới nhận được Quyết định số 6881/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP HN đề ngày 15/12/2016 với nội dung đồng ý với Quyết định 3068/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL.

- Phán quyết của Tòa án: Bác yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Văn Q

4. Bản án 03/2020/HC-ST ngày 05/05/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

- Tóm tắt vụ án: Bố ông Nguyễn Văn C là ông Nguyễn Văn N2 và mẹ ông là bà Phan Thị X (khi còn sống) đã được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri D 0099466 ngày 17/8/1994 gồm các thửa theo bản đồ 299. Ông Nguyễn Văn N2 chết năm 1993, bà Phạm Thị X chết năm 1996 không để lại di chúc. Năm 1999, UBND thành phố T đã cấp 4 thửa đất nêu trên cho cho bà Nguyễn Thị B mà không có di chúc, không có văn bản thỏa thuận phân chia di sản, buộc gia đình ông phải khiếu nại đến các cơ quan nhà nước và khởi kiện tại Tòa hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh T. Trong quá trình gia đình ông đang khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị B không đúng thì năm 2011 UBND thành phố T đã thu hồi 3 thửa đất và bồi thường cho bà Nguyễn Thị B để giao cho Công ty Sông Đà thực hiện dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng. Gia đình ông không đồng ý đã có nhiều văn bản gửi UBND phường P, Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) thành phố T, UBND thành phố T giải quyết nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm nên đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh T giải quyết.

- Phán quyết của Tòa án: Bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn C

5. Bản án 05/2020/HC-ST ngày 24/02/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

- Tóm tắt vụ án: Nguồn gốc 1995m2 tại thôn Đ, thị trấn Th, huyện SĐ do cha ông Nguyễn Bá Ph khi hoang từ những năm 1970 trở về trước và để lại cho gia đình ông, ông đã sử dụng ổn định, không tranh chấp, năm 2004 được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 đoạn thị trấn Th đi xã Long Sơn gia đình ông đồng ý.

Ngày 16/12/20016 Ủy ban nhân dân huyện SĐ cử tổ công tác đến gia đình ông kiểm đếm tài sản trên đất bị thu hồi, sau đó ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Không đồng ý với phương án bồi thường, ông Nguyễn Bá Ph đã làm đơn khiếu nại việc này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện SĐ không chấp nhận đơn khiếu nại của ông. Ngày 27/11/2018 ông khiếu nại Quyết định của Chủ tịch UBND huyện SĐ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng không chấp nhận yêu cầu của ông.

- Phán quyết của Tòa án: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Bá Ph.

Phương Uyên
4670

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn