Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 670/TTg-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58248 văn bản

1

Quyết định 670-TTg năm 1994 thành lập tổng công ty xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Ban hành: 14/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Quyết định 670/QĐ-TTg năm 1998 thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

3

Quyết định 670/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN RĂNG HÀM MẶT QUỐC GIA THUỘC BỘ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

4

Quyết định 670/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và toàn quốc lần thứ VII năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 670/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

5

Thông tư liên bộ 670-TT/LB năm 1970 quy định bảo vệ phòng cháy, chữa cháy trong khi bơm xăng dầu ở các bến, bãi, ga do Bộ Vật tư - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ CÔNG AN-BỘ VẬT TƯ-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670-TT/LB Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1970 THÔNG TƯ LIÊN BỘ QUY ĐỊNH VIỆC BẢO VỆ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG KHI BƠM XĂNG DẦU Ở CÁC BẾN, BÃI, GA Trong thời gian qua

Ban hành: 20/07/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

6

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT KHUYẾN NÔNG CỦA 10 XÃ HỢP PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (RDS) TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 670/QĐ-BTC năm 2010 công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 670/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ BỊ ĐÌNH CHỈ

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

8

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 15/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

9

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 71/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

10

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

11

Quyết định 670/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 670/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

12

Quyết định 670/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

13

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

14

Quyết định 670/QĐ-BNV năm 2011 về Kế hoạch công tác pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 670/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2011 BỘ

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

15

Quyết định 670/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

16

Quyết định 670/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 05 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (danh mục kèm theo) - Đợt 92 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 05 THUỐC

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

17

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 21 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

18

Quyết định 670/2006/QD-UBND công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 do tỉnh Ninh Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/2006/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

19

Quyết định 670/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

20

Nghị quyết số 670-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng tương trợ kinh tế mà Chính phủ Việt nam đã ký với Chính phủ Ba lan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 670-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1985 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC VỀ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ MÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT

Ban hành: 28/10/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status