Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178/1998/QĐ-TTg về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 178/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết Chính phủ số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998;
Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích xuất khẩu, góp phần hỗ trợ những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng xuất khẩu có nhiều khó khăn;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng xuất khẩu theo quy định tại Điều 2 Quyết định này bằng cách cho vay với lãi suất thấp hơn 0,2%/tháng so với mức lãi suất cho vay xuất khẩu mà các Ngân hàng thương mại đang áp dụng.

Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày Quyết định này có hiệu lực và kết thúc khi Quỹ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu được thành lập và đi vào hoạt động.

Việc xuất khẩu các mặt hàng để trả nợ theo kế hoạch hàng năm của Chính phủ không áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định này.

Điều 2. Các mặt hàng được hỗ trợ lãi suất nói tại Điều 1 Quyết định này gồm:

1. Thịt gia súc, gia cầm tươi và chế biến;

2. Rau, quả tươi và chế biến (trừ dứa hộp xuất khẩu sang thị trường Mỹ);

3. Phần mềm máy tính;

4. Một số sản phẩm cơ khí: động cơ diesel, động cơ điện, xe đạp, quạt điện.

Điều 3. Các Ngân hàng thương mại tham gia hỗ trợ lãi suất nói tại Điều 1 Quyết định này bao gồm:

1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

3. Ngân hàng Công thương Việt Nam;

4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

5. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất - nhập khẩu Việt Nam;

6. Ngân hàng thương mại cổ phần á châu.

Điều 4. Khi cho vay các mặt hàng xuất khẩu quy định tại Điều 2 Quyết định này, các Ngân hàng thương mại thực hiện việc thẩm định cho vay theo chế độ tín dụng hiện hành và theo mức lãi suất cho vay đối với hàng xuất khẩu mà các Ngân hàng Thương mại đang áp dụng.

Sau khi các doanh nghiệp xuất khẩu được hàng và thu được tiền, các Ngân hàng Thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất trên cơ sở dư nợ đã cho vay để xuất khẩu các mặt hàng nói trên. Trường hợp giá trị hàng xuất của những mặt hàng được hỗ trợ lãi suất nhỏ hơn dư nợ đã cho vay thì cơ sở tính mức hỗ trợ lãi suất là giá trị hàng xuất khẩu thực tế đã thu được.

Điều 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại chủ động tìm kiếm khách hàng; chuẩn bị vốn để đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng được hỗ trợ lãi suất; trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nga và các nước SNG, nếu gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, không trả được nợ thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, xử lý.

Điều 6. Các ngân hàng Thương mại cho vay hỗ trợ xuất khẩu quy định tại Điều 3 Quyết định này được tính mức hỗ trợ lãi suất vào thu nhập để xác định tiền lương thực tế.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại thực hiện đúng những quy định của Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 178/1998/QD-TTg

Hanoi, September 19, 1998

 

DECISION

ON THE BANK LOAN INTEREST RATES IN SUPPORT OF SEVERAL EXPORT GOODS ITEMS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No.02/1998/NQ-CP of January 26, 1998 of the Government;
In order to materialize the Government's policy on export promotion and to contribute to supporting the enterprises engaged in the production of and/or trading in export goods items, which meet with numerous difficulties;
At the proposal of the Governor of the State Bank,

DECIDES:

Article 1.- To allow commercial banks to support the enterprises producing and/or trading in a number of export goods items defined in Article 2 of this Decision by providing them with loans at the monthly interest rates which are 0.2% lower than those currently applied by commercial banks to export loans:

The interest rate support shall be rendered as from the effective date of this Decision and shall end when the Export Support Credit Fund is set up and starts its operation.

The export of goods items for payment of debts according to the Government's annual plans shall not be eligible for the interest rate support mechanism under this Decision.

Article 2.- Goods items eligible for the interest rate support mentioned in Article 1 of this Decision include:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/1998/QĐ-TTg về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184