Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 63/2008/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Số hiệu: 63/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 63/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều 2. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là: đá, Fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng than (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatít, dầu thô và khí thiên nhiên.

Điều 3. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Chương 2:

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 4. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định như sau:

1. Dầu thô: 100.000 đồng/ tấn; khí thiên nhiên: 200 đồng/m3.

2. Đối với khoáng sản:

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu tối đa (đồng)

1

Đá:

 

 

a

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)

m3

50.000

b

Quặng đá quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, a dit, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nêftit...)

 

50.000

c

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

1.000

d

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp...)

m3

2.000

2

Fenspat

m3

20.000

3

Sỏi, cuội, sạn

m3

4.000

4

Cát:

 

 

a

Cát vàng (cát xây tô)

m3

3.000

b

Cát thuỷ tinh

m3

5.000

c

Các loại cát khác

 

2.000

5

Đất:

 

 

a

Đất sét, làm gạch, ngói

m3

1.500

b

Đất làm thạch cao

m3

2.000

c

Đất làm cao lanh

m3

5.000

d

Các loại đất khác

m3

1.000

6

Than:

 

 

a

Than đá

Tấn

6.000

b

Than bùn

Tấn

2.000

c

Các loại than khác

Tấn

4.000

7

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

8

Sa khoáng titan (ilmenit)

Tấn

50.000

9

Quặng apatít

Tấn

3.000

10

Quặng khoáng sản kim loại:

 

 

a

Quặng mangan

Tấn

30.000

b

Quặng sắt

Tấn

40.000

c

Quặng chì

Tấn

180.000

d

Quặng kẽm

Tấn

180.000

e

Quặng đồng

Tấn

35.000

f

Quặng bô xít

Tấn

30.000

g

Quặng thiếc

Tấn

180.000

h

Quặng cromit

Tấn

40.000

i

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

10.000

 

Điều 5. Căn cứ mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản khai thác cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 6. Quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, theo các nội dung cụ thể sau đây:

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản;

b) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

c) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trườngLuật Ngân sách nhà nước.

Điều 7. Nghĩa vụ của đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

1. Đăng ký nộp phí với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý theo quy định trong thời gian chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phép khai thác khoáng sản.

2. Chấp hành đầy đủ chế độ chứng từ, hoá đơn, sổ kế toán theo quy định của Nhà nước áp dụng đối với từng loại đối tượng.

3. Kê khai số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp hàng tháng với cơ quan Thuế theo quy định và tự nộp tiền phí vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nơi khai thác khoáng sản theo đúng số liệu đã kê khai với cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo; trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

4. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản; chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước hoặc có sự thay đổi trong hoạt động khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải kê khai số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp với cơ quan Thuế và tự nộp tiền phí vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nơi khai thác khoáng sản chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước hoặc thay đổi hoạt động khai thác.

5. Cung cấp tài liệu, sổ kế toán, chứng từ, hoá đơn và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính và nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản khi cơ quan Thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra hoặc khi phát hiện đối tượng nộp phí có dấu hiệu vi phạm Nghị định này.

6. Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối tượng nộp phí phải quyết toán việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản với cơ quan Thuế.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế và cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường.

1. Cơ quan Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện kê khai, nộp phí theo quy định tại Nghị định này;

b) Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp phí, quyết toán tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, trường hợp đối tượng nộp phí chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ chế độ chứng từ, hoá đơn, sổ kế toán thì cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương, căn cứ vào tình hình khai thác khoáng sản của từng đối tượng nộp phí để ấn định số lượng khoáng sản khai thác và xác định số phí phải nộp theo quy định tại Nghị định này;

c) Xử lý vi phạm hành chính về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

d) Lưu giữ và sử dựng số liệu, tài liệu mà cơ sở khai thác khoáng sản và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định.

2. Cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường ở địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu về đối tượng được phép khai thác khoáng sản tại địa phương cho cơ quan thuế và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc quản lý đối tượng nộp phí theo quy định của Nghị định này.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 10. Đối tượng nộp phí, tổ chức, cá nhân thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 11. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 nếu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành kịp mức thu phí mới theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này thì được tiếp tục áp dụng mức thu phí đã ban hành theo Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ; trường hợp mức thu phí quy định tại Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ cao hơn mức thu phí tối đa quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này thì thực hiện theo mức thụ phí quy định tại Nghị định này. Đối với những loại khoáng sản mới được bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này thì địa phương chỉ được phép thu sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyết định cụ thể mức thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, các địa phương phải thực hiện mức thu phí quy định tại Nghị định này.

Điều 12. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 13. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 63/2008/ND-CP

Hanoi, May 13, 2008

 

DECREE

ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CHARGES FOR MINERAL EXPLOITATION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25. 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Environmental Protection Law;
Pursuant to the August 28. 2001 Ordinance on Charges and Fees;
At the proposal of the Minister of Finance.

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree prescribes environmental protection charges for mineral exploitation: charge rates and the collection, remittance, management and use of environmental protection charges for mineral exploitation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- Payers of environmental protection charges for mineral exploitation include organizations and individuals that exploit minerals specified in Article 2 of this Decree.

Chapter II

CHARGE RATES, COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CHARGES FOR MINERAL EXPLOITATION

Article 4.- Rates of environmental protection charges for mineral exploitation are specified as follows:

1. Crude oil: VND 100,000/ton: natural gas: VND 200/m3

2. Minerals:

No.

Minerals

Unit of calculation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1

Stone:

 

 

A

Wall-covering and flooring stones, fine-art stones (granite, gabbro. ashlar, etc.)

m3

50.000

B

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ton

50.000

C

Stone for production of common construction materials

m3

1.000

D

Stone of other types (for production of cement, industrial minerals, etc.)

m3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2

Feldspar

m3

20,000

3

Gravel, pebbles, grit

M

4.000

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

A

Yellow sand (sand for constructing and plastering)

m3

3.000

B

Glass sand

m3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.C

Sand of other types

->, m3

2.000

7

Earth:

 

 

A

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.m3

1,500

B

Earth for gypsum production

m3

2,000

C

Earth for kaolin production

m3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.D

Earth of other types

m3

1,000

6

Coal:

 

 

A

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ton

6,000

B

Peat

Ton

2,000

C

Coal of other types

Ton

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7

Natural mineral water

m3

2.000

8

Ilmenite

Ton

50,000

9

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ton

3.000

10

Ores of metal minerals:

 

 

A

Manganese ore

Ton

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.B

Iron ore

Ton

40.000

C

Lead ore

Ton

180.000

D

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ton

180.000

E

Copper ore

Ton

35.000

F

Bauxite ore

Ton

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.G

Tin ore

Ton

180.000

H

Chromite ore

Ton

40.000

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ton

10.000

Article 5.- Based on the charge rates specified in Clause 2. Article 4 of this Decree. People's Councils of provinces or centrally run cities (below collectively referred to as provincial level) shall decide on specific rates of environmental protection charges for exploited minerals suitable to their local practical conditions.

Article 6.- Management and use of environmental protection charges for mineral exploitation

1. Environmental protection charges for exploitation of minerals! excluding crude oil and natural gas. all belong to the local budget and shall be used to support environmental protection and investment activities in localities where mineral exploitation activities are carried out. specifically for:

a/ Prevention and limitation of negative impacts on the environment in localities;

b/ Overcoming of environmental degradation or pollution caused by mineral exploitation activities:

c/ Cleaning, protection and rehabilitation of natural views and the environment in localities.

2. Environmental protection charges for crude oil and natural gas all belong to the central budget and shall be used to support environmental protection and investment activities in accordance with the Environmental Protection Law and the State Budget Law

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To register charge payment directly with tax offices according to regulations within 10 working days from the date they are licensed to exploit minerals.

2. To fully observe regulations on documents invoices and accounting books applicable to each charge payer according to the State's regulations.

3. To declare monthly payable amounts of environmental protection charges for mineral exploitation to tax offices according to regulations and remit by themselves charge amounts into the state budget a; state treasuries of localities where they exploit minerals corresponding to the data they declare to the tax offices no later than the 20th day of the subsequent month: in case no environmental protection charge for mineral exploitation arises in a month, mineral-exploiting organizations or individuals shall still make and submit charge payment declarations to the tax offices. Mineral-exploiting organizations and individuals shall completely fill in declarations according to set forms and take responsibility for the accuracy of their declarations.

4. In case of merger, consolidation, division, split, dissolution, bankruptcy: transformation of ownership: assignment, sale, contracting or lease of state enterprises, or in case of changes in their exploitation activities, mineral-exploiting organizations or individuals shall declare payable environmental protection charges for mineral exploitation to tax offices and remit by themselves charge amounts into the state budget at state treasuries of localities where the\ exploit minerals by the 45th day at the latest from the date of merger, consolidation, division, split, dissolution, bankruptcy: assignment, sale, contracting or lease of state enterprises, or from the date of occurrence of changes in exploitation activities.

5. To provide documents, accounting books, invoices and other dossiers related to the calculation and payment of environmental protection charges for mineral exploitation when tax offices conduct examination or inspection, or when signs of violations of this Decree committed by charge payers are detected.

6. To finalize the remittance of environmental protection charges for mineral exploitation with tax offices by the 90lh day at the latest from the end of a calendar year or fiscal year.

Article 8.- Tasks and powers of tax offices and natural resource and environment management agencies

1. Tax offices have the following tasks and powers:

a/ To guide and urge mineral-exploiting organizations and individuals to declare and pay charges according to the provisions of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To handle administrative violations related to environmental protection charges for mineral exploitation according to their competence and the provisions of law.

d/ To keep and use data and documents supplied by mineral-exploiting establishments or other subjects according to regulations.

2. Local natural resource and environment management agencies shall, within the ambit of their functions, tasks and powers, supply tax offices with information and documents on entities licensed to exploit minerals in their localities. and closely coordinate with tax offices in managing charge payers in accordance with this Decree.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 9.- Complaints and denunciations and the settlement of complaints and denunciations related to the collection, remittance, management and use of environmental protection charges for mineral exploitation specified in this Decree must comply with the law on complaints and denunciations and the law on charges and fees.

Article 10.- Charge payers, organizations or individuals collecting environmental protection charges for mineral exploitation that commit acts of violating the provisions of this Decree shall, depending on the nature and severity of their violations, be administratively sanctioned or examined for penal liability.

Article 11.- This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Government's Decree No. 137/2005/ND-CP of November 9. 2005.

From the effective date of this Decree to December 31, 2008. if provincial-level People's Committees do not yet promulgate new charge rates under the provisions of Articles 4 and 5 of this Decree, the charge rates specified in the Government's Decree No. 137/2005/ND-CP of November 9, 2005 continue to apply: in case the charge rates specified in Decree No. 137/2005/ ND-CP are higher than the maximum charge rates specified in Clause 2. Article 4 of this Decree, those specified in this Decree apply. Localities may collect charges for newly added minerals specified in Clause 2. Article 4 of this Decree only after provincial-level People's Councils issue specified on specific charge rates under the provisions of Article 5 of this Decree. From January 1, 2009, localities shall apply charge rates specified in this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 13.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies; and presidents of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.613

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32