Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL 2021 Thích ứng an toàn dịch COVID19 trong hoạt động văn hóa

Số hiệu: 3862/HD-BVHTTDL Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3862/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19” TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

2. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Theo dõi sức khỏe của người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định.

4. Tại khu vực cửa vào của địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”.

5. Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly) cho người tổ chức/người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc. Khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.

6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

7. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người tham gia tổ chức.

8. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương khi có yêu cầu.

9. Yêu cầu đối với người tham dự: Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định.

10. Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.

II. YÊU CẦU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH

1. Việc xác định cấp độ dịch thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải tuân thủ các nội dung tại khoản 1, mục I, phần A Hướng dẫn này.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định của địa phương.

- Giảm 30% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Giảm quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định của địa phương.

- Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời dự theo Kế hoạch được phê duyệt. Hạn chế thành phần khách mời từ các địa phương khác.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày hưởng ứng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

Dừng tổ chức các hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày kỷ niệm, ngày truyền thống ngày thành lập, ngày hưởng ứng thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền.

2. Đối với hoạt động lễ hội

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giảm tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định thực tế tại địa phương.

- Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội.

- Không mời khách tham dự phần nghi lễ.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức lễ hội.

3. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Giảm 70% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.

4. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn; đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao:

1.1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời

Người tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu là 2m. Người tham gia tập luyện chủ động các biện pháp vệ sinh, sát khuẩn bề mặt đối với các trang, thiết bị tập luyện.

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 50 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 4m2/ người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.

- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Hạn chế tối đa hoạt động tập luyện theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 20 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 6m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.

- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng.

2.2. Hoạt động tập luyện TDTT trong nhà

Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và quy định của Bộ Y tế.

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm quy mô phòng tập (công suất tối đa 70%); hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị.

- Người hướng dẫn, người tham hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Hạn chế số lượng người tập (công suất sử dụng phòng tập tối đa là 30%). Đối với các phòng tập có thiết kế khép kín, không có điều kiện thông gió, nguy cơ dễ lây lan dịch bệnh có thể yêu cầu tạm dừng hoạt động.

- Người hướng dẫn tập luyện và người tham hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

- Cơ sở cung ứng dịch vụ có trách nhiệm thực hiện biện pháp khử khuẩn hàng tuần; thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị hàng ngày.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà.

2. Hoạt động thi đấu thể dục thể thao

Ban Tổ chức giải hoặc đơn vị tổ chức giải thể thao chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm việc kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc mới; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ).

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức giải thi đấu thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch trên từng địa bàn.

- Hạn chế số lượng khán giả; duy trì công suất khán đài tối đa là 50%.

- Những người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3 phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Hạn chế tổ chức các giải thể thao có quy mô lớn; chỉ tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh có quy mô hạn chế; các giải thể thao quần chúng có số lượng người tham gia thi đấu đông chỉ được tổ chức ngoài trời, trong không gian thoáng.

- Vận động viên, người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

- Đối với các giải thể thao có lượng khán giả lớn như thi đấu bóng đá, duy trì công suất khán đài tối đa là 30%. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng hình thức thi đấu không có khán giả.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao.

3. Hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên

3.1. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ đã tiêm đủ 2 liều vắc xin

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện

3.2. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo (kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện).

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

III. LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh du lịch); người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

1.2. Khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh du lịch.

2. Xét nghiệm y tế

2.1. Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở… ; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện;

2.2. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3;

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn.

2.3. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

2.4. Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

3. Yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh du lịch

3.1. Yêu cầu chung

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2:

- Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người;

- Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương;

- Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên 20 người; dừng các chương trình du lịch trong địa bàn, đi và đến địa bàn này;

- Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương;

- Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì không đón khách mới.

3.2. Yêu cầu cụ thể

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi phòng chống COVID-19. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của cán bộ nhân viên trước khi vào làm việc. Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà.

b) Bố trí khu vực đón tiếp khách, cửa ra vào và lối đi đúng khoảng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, trên phương tiện vận tải khách du lịch, nơi sử dụng dịch vụ và trong phòng ngủ của cơ sở lưu trú du lịch.

c) Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 3 và 4; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu.

d) Bố trí bồn rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh rửa tay khô có chứa cồn tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ, thang máy, các khu vực phòng, ban, nơi thay đồ của cán bộ, nhân viên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

đ) Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, nơi tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

e) Đồ giặt là trong cơ sở kinh doanh du lịch và trang phục của khách được thu, chuyển tới khu vực giặt là theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế.

g) Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách. Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19.

h) Cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.

i) Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ “Thông điệp 5K” tại nơi làm việc; thực hiện xét nghiệm y tế theo quy định tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn này.

4. Yêu cầu đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và người đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch

4.1. Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR.

4.2. Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.

4.3. Tuân thủ xét nghiệm y tế theo quy định tại khoản 2, mục III, phần B Hướng dẫn này.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

2.1. Cục Văn hoá cơ sở

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả triển khai Hướng dẫn này.

2.2. Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao

- Công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông của Tổng cục;

- Tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này;

- Phối hợp với các địa phương tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hàng tháng hoặc khi dịch bệnh có diễn biến mới, phức tạp.

2.3. Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc

Công bố Hướng dẫn này và các thông tin phòng, chống COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch:

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nêu trên; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định;

- Công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông của Sở về Hướng dẫn này và các quy định phòng chống COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu với cấp có thẩm quyền;

4. Các liên đoàn, hiệp hội, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi có vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn này để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL, DL các tỉnh/thành;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH), 200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đoàn Văn Việt

 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3862/HD-BVHTTDL

Hanoi, October 18, 2021

 

INTERIM GUIDANCE

ON IMPLMENTATION OF RESOLUTION NO. 128/NQ-CP DATED OCTOBER 11, 2021 OF THE GOVERNMENT ON PROMULGATION OF INTERIM REGULATIONS ON “SAFE AND FLEXIBLE ADAPTION TO AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19” IN CULTURE, SPORTS AND TOURISM ACTIVITIES

To implement Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19”, the Ministry of Culture, Sports and Tourism promulgates an Interim guidance on safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19 in culture, sports and tourism activities as follows:

A. GENERAL REQUIREMENTS FOR ORGANIZING CULTURE, SPORTS AND TOURISM ACTIVITIES

I. GENERAL REQUIREMENTS

1. Prepare activity planning and pandemic control plans based on each Covid-risk level, take responsibility for rolling out COVID-19 safety measures as prescribed.

2. Generate QR codes at quarantine points to check people in and out on premises and fill in health declarations as per the Decision No. 2666/QD-BYT dated May 29, 2021 of the Minister of Health.

3. Monitor the health of event staff and service staff on a daily basis; keep people with one of the following symptoms stay off work: fatigue, fever, cough, sore throat, shortness of breath, etc. and those who are F1, F2 individuals; require event staff and service staff to check their body temperature and monitor their health at home before coming to the workplace, stay home if they develop symptoms of fever, cough, sore throat, shortness of breath, etc. and report to authorities and local health authorities for further consultation and factions as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Prepare temporary isolation room/area (hereinafter referred to as isolation room) for planning staff/attendees who develop symptoms of fatigue, fever, cough, sore throat, shortness of breath, etc. and those who are F0, F1, or F2 individuals while they are working to stay. The isolation area must meet the requirements of the Ministry of Health.

6. Have enough garbage bins with lids in place; have enough hand washing areas, toilets, clean water and soap or hand sanitizer in place.

7. Disseminate, remind, inspect and supervise if the event staff complies with Covid safety measures and monitor their health.

8. Cooperate with local health authorities upon requests.

9. Requirements for attendees: Follow “5K Message” rule, comply with regulations of law on Covid safety measures, regulations of local administrations, health authorities and the Organizing Board; use applications to fill in health declarations as prescribed.

10. In case the Government and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, the Ministry of Health issue new regulations on COVID-19 prevention and control for the regulated entities in this Interim Guidance, the new regulations shall prevail.

II. REQUIREMENTS FOR ORGANIZING ACTIVITIES BASED ON COVID-RISK LEVELS

1. The Covid-risk levels are determined as prescribed in Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government and Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of the Minister of Health.

2. In a Covid-risk level-1 area (hereinafter referred to as level-1 area), the culture, sports and tourisms activities shall be held in accordance with Clause 1, Section I, Part A of this Guidance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. CULTURE SECTOR

1. Culture activities for political purposes; exhibitions; celebration of anniversaries, founding days, traditional days, international days

a) As for level-2 areas:

- Reduce the scale, level, change the organizing method according to the pandemic developments and local regulations.

- Reduce 30% of number of delegates and guests according to the approved plan.

b) As for level-3 areas:

- Reduce the scale and level, change the organizing method according to the pandemic developments and local regulations.

- Reduce 50% of number of delegates and guests according to the approved plan. Reduce guests who come from other localities.

- Strengthen propagation about the purposes and meaning of anniversaries, traditional days, founding days, international days on the mass media.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Halt organizing the activities. propagation about the purposes and meaning of anniversaries, traditional days, founding days, international days on the mass media, websites, publications.

2. Festivals

a) As for level-2 areas:

- Reduce the scale, change the organizing method and time of the festival; reduce festival activities in conformity with the Covid safety protocols based on the pandemic developments and local regulations.

- Reduce 50% of number of delegates and guests according to the approved plan.

- Step up the propagation and introduction about the origin of the festival, relics and figures who have been worshiped and honored; the true values and meanings of traditional beliefs and rituals.

b) As for level-3 areas:

- Only hold rituals, do not hold festival activities.

- Do not invite guests to attend the rituals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Operation of libraries; cinemas; venues for cultural and artistic performances

a) As for level-2 areas:

- Reduce 50% of guests, audiences and readers to be served.

- Implement periodic disinfection measures according to the guidance of the Ministry of Health.

- There is a board of rules that guides the COVID-19 safety protocols.

b) As for level-3 areas:

- Reduce 70% of guests, audiences and readers to be served.

- Implement periodic disinfection measures according to the guidance of the Ministry of Health.

- There is a board of rules to guide the COVID-19 safety protocols.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Operation of monuments and museums

a) As for level-2 areas:

- Only welcome and serve visiting groups of up to 20 people/group; maintain physical distance, fully comply with COVID-19 safety protocols.

- Implement periodic disinfection measures according to the guidance of the Ministry of Health.

- There is a board of rules to guide the COVID-19 safety protocols.

- The tour guide or narrator has to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or has recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

b) As for level-3 areas:

- Only welcome and serve visiting groups of up to 10 people/group; maintain physical distance, fully comply with COVID-19 safety protocols.

- Implement periodic disinfection measures according to the guidance of the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The tour guide or narrator has to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or has recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

c) As for level-4 areas: Halt organizing activities.

II. SPORTS

1. Physical activities and sports:

1.1. Outdoor physical activities and sports

Participants in outdoor physical activities and sports have to maintain a minimum distance of 2m. Participants have to take initiative in cleaning and disinfect surfaces of fitness and sports equipment.

a) As for level-2 areas:

- Limit outdoor physical activities in large groups. In case of group exercise, no more than 50 people per group is allowed; maintain physical distance, keep a minimum density of 4m2 per person; adhere to single-direction rule in group exercise.

- The instructor or person in charge of organizing outdoor physical activities and sports has to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or has recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Minimize the exercise in large groups. In case of group exercise, no more than 20 people per group is allowed; maintain physical distance, keep a minimum density of 6m2 per person; adhere to single-direction rule in group exercise.

- The instructor or person in charge of organizing outdoor physical activities and sports has to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or has recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

c) As for level-4 areas: Halt outdoor physical activities and sports in public areas.

2.2. Indoor physical activities and sports

The participant in indoor physical activities and sports has to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or has recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

Facilities and enterprises that provide indoor physical activities and sports shall develop a Covid safety plan and an action plan in place to deal with COVID-19 cases as prescribed; scan QR codes, collect information about participants and service users (via QR codes or health declarations in person or online) daily; have enough hand sanitizer and soap in place at workout areas and competition areas. Gyms must ensure good ventilation, natural ventilation is recommended; there are boards of rules and guides for trainees to follow COVID-19 safety protocols under direction of the Prime Minister, the National Steering Committee and regulations of the Ministry of Health.

a) As for level-2 areas:

- Reduce the size of the gym (up to 70% of maximum capacity); the service provider must clean and disinfect equipment and facilities daily.

- The trainers and participants in physical activities and sports have to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or have recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Reduce number of gymers (up to 30% of the gym capacity). For gyms with a closed design and poor ventilation that poses a threat to spread the disease, they may be ordered to halt the operation.

- The trainers and participants in physical activities and sports have to have full 2 doses of COVID-19 vaccine or more or have recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 according to regulations of the Department of Health.

- The service provider shall disinfect the facilities weekly; clean and sanitize equipment daily.

c) As for level-4 areas: Halt operation of providers of indoor physical activities and sports.

2. Competition

The tournament organizing committee or the sports tournament organizer shall develop a Covid safety plan and submit it to the competent authority for approval within 15 days before the opening date (including inspection, Covid testing, safeguards for competitors and spectators; and a plan for cooperation with health authorities upon new Covid cases; disinfect and clean equipment and devices).

a) As for level-2 areas:

- Reduce the scale and adjust the organizing method to meet the requirements for pandemic prevention and control in each locality.

- Limit the number of spectators; maintain up to 50% of the stand capacity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) As for level-3 areas:

- Limit the organization of large-scale sports tournaments; only organize provincial sports tournaments with limited scale; mass sports tournaments with a large number of competitors can only be held outdoors in open spaces.

- Athletes, competitors, tournament organizing staff, spectators have to have at least 1 dose of COVID-19 vaccine for 14 days or more or have recovered from COVID-19 within 6 months, has a negative test certificate for COVID-19 within 72 hours before the opening of the tournament.

- As for sports tournaments with a large number of spectators such as football matches, the maximum capacity of the stands should be maintained at 30%.  The form of competition without spectators can apply where necessary.

c) As for level-4 areas: Halt holding sports tournaments.

3. Training athletes

3.1. Athletes, coaches, professional staff, service staff who have received 2 doses of vaccine shall:

a) As for level-2 areas:

- Monitor health within 7 days from the date of arrival at the training facility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) As for level-3 areas:

- Monitor health within 14 days from the date of arrival at the training facility.

- Limit leaving the training facility during training.

c) As for level-4 areas:

- Quarantine at centralized facilities in 7 days; monitor health within 7 days from the date of arrival at the training facility.

- Obtain a negative test certificate for COVID-19 using RT-PCR test within 72 hours before the arrival at the training facility.

- Refrain from leaving the training facility during training.

3.2. Athletes, coaches, professional staff, service staff who have not received 2 doses of vaccine shall:

a) As for level-2 areas:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Obtain a negative test certificate for COVID-19 using RT-PCR test within 72 hours before the arrival at the training facility.

- Limit leaving the training facility during training.

b) As for level-3 areas:

- Monitor health within 14 days from the date of arrival to the training facility.

- Obtain a negative test certificate for COVID-19 using RT-PCR test within 72 hours before the arrival at the training facility.

- Refrain from leaving the training facility during training.

c) As for level-4 areas:

- Quarantine at centralized facilities in 7 days; monitor health in 7 subsequent days (from the date of arrival to the training facility).

- Obtain a negative test certificate for COVID-19 using RT-PCR test within 72 hours before the arrival at the training facility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Refrain from leaving the training facility during training.

III. TOURISM

1. Regulated entities

1.1. Travel businesses, tourist transport businesses, organizations/individuals that manage tourist sites, tourist attractions, tourist accommodation establishments, tourist service businesses (hereinafter referred to as tourist business establishments); employees who work for tourist businesses.

1.2. Tourists, service users in tourist business establishments, people who come to contact, work, supply materials, goods, and services for tourist business establishments.

2. Medical tests

2.1. Test any person who develops symptoms such as a fever, cough, fatigue, sore throat, loss of smell or taste, shortness of breath, etc. ; The test shall be performed randomly and periodically by the health authorities;

2.2. With every level of risks, only test a person in one of the following circumstances:

- It is suspected that he/she comes from or he/she involves an epidemic investigation from a level-3 area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. A fully vaccinated person or a recovered Covid-19 person is only ordered to be tested if:

- There is a request for epidemic investigation;

- He/she comes from a level-4 area or an area with medical isolation (lockdown).

2.4. The test for COVID-19 will be carried out using RT-PCR or rapid antigen test and be valid for 72 hours (from the time the result is received).

3. Requirements for tourist business establishments

3.1. General requirements

a) As for level-1 and level-2 areas:

- Tourism activities are organized at 100% capacity.

b) As for level-3 areas:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tourist accommodation establishments, food and drink services in tourist business establishments may operate at no more than 50% of their capacity at a time; means of transport for passengers do not operate with more than 50% of the seats; services with high risk of infection such as discos, karaoke, massage, bars, internet, video games, hairdressing, beauty and other services shall comply with regulations of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities;

- Tourist accommodation establishments that receive quarantined tourists at the request of competent authorities must fully comply with the pandemic prevention and control requirements of local health authorities;

- Tourist accommodation establishments that are serving tourists with over 50% capacity may not welcome new tourists.

c) As for level-4 areas:

- Halt sightseeing activities at tourist sites, attractions; halt indoor gathering events and group tour programs with less than 20 people; halt tours in the area, tours from and to this area;

- Tourist accommodation establishments, food and drink services in tourist business establishments may operate at no more than 30% of their capacity at a time; means of transport for passengers do not operate with more than 50% of the seats; services with high risk of infection such as discos, karaoke, massage, bars, internet, video games, hairdressing, beauty and other services shall comply with regulations of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities;

- Tourist accommodation establishments that receive quarantined tourists at the request of competent authorities must fully comply with the pandemic prevention and control requirements of local health authorities;

- Tourist accommodation establishments that are serving tourists with over 30% capacity may not welcome new tourists.

3.2. Specific requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Arrange the reception area, entrances and aisles with the required physical distance according to the guidance of the Ministry of Health.  Place QR codes and Covid safety board at the reception area, on tourists vehicles, service places, and in the bedrooms of the tourist accommodation establishment.

c) Check body temperature of tourists who come to use the services, people who come to contact, work, supply materials, goods and services in level-3 and level-4 areas; provide masks for tourists when needed.

d) Arrange hand wash basins with clean water, soap, dry hand wipes or provide alcohol-based hand sanitizer at the reception, service areas, elevators, rooms, divisions, and dressing rooms for employees in accordance with the guidance of the Ministry of Health.

dd) Regularly clean and disinfect public areas, crowded service areas, means of transports, tourist accommodation establishments, equipment and devices for tourists under guidelines of health authorities.

e) Laundry in tourist business establishments and tourists’ clothes are collected and transferred to the laundry area according to the instructions and recommendations of the health authorities.

g) Set up and announce hotlines for communication and support to tourists. Immediately report any person showing signs of COVID-19 to the local health authority.

h) The tourist business establishment shall register and self-assess COVID-19 safety daily at http://safe.tourism.com.vn to connect to the national COVID safety system.

i) Employees are guided with Covid safety protocols; comply with the “5K Message” in the workplace; have medical tests as prescribed in Clause 2, Section III of this Guidance.

4. Requirements for tourists, guests using tourism services and people coming to contact and work with tourist business establishments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Fully comply with the regulations of the National Steering Committee for COVID-19 prevention and control, the Ministry of Health and the rules of tourist business establishments.

4.3. Comply with requirements for medical tests as prescribed in Clause 2, Section III, Part B of this Guidance.

C. IMPLEMENTATION

1. The People's Committees of the provinces and central-affiliated cities shall direct the departments, agencies, branches and localities to coordinate in implementation of this Guidance.

2. Affiliated entities of Ministry

2.1. Departments of Culture at grassroots

- Take charge and cooperate with the Vietnam National Administration of Tourism, General Department of Physical Training and Sports in implementing and sending consolidated reports to the Ministry's leaders on the implementation results this Guidance.

2.2. Vietnam National Administration of Tourism and General Department of Physical Training and Sports

- Publish information on the media of the Administration/General Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with local governments in evaluating implementation results; report to the leaders of the Ministry of Culture, Sports and Tourism on a monthly basis or when the pandemic progresses more complex.

2.3. Information Technology Center, Culture Newspaper, National Electronic Newspaper

Publish this Guidance and information on COVID-19 prevention and control in culture, sports and tourism activities.

3. Departments of Culture, Sports and Tourism, Department of Culture and Sports, Department of Culture, Information, Sports and Tourism, Department of Tourism:

- Guide the organization of culture, sports and tourism activities in the area to follow COVID-19 safety measures as above; carry out inspection according to regulations;

- Publish this Guidance and regulations on COVID-19 prevention and control in culture, sports and tourism activities on the Department's media;

- Regularly check and urge the implementation; send reports monthly or upon request to competent authorities;

4. Federations, associations, organizations and individuals shall promptly report to the Ministry of Culture, Sports and Tourism when difficulties arise during the implementation of this Guidance for further amendments./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Doan Van Viet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.978

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14